www.fauske.kommune.no

Har du forslag til tiltak? Send innspill!

Barn og unges interesser er viktig!

Bilde barn og hund

Barn og ungdom er fremtiden, og de høster mest av dagens innsats for å redusere klimaendringer. Derfor er det viktig at vi inkluderer barn og unge i alt vi gjør for å redusere klimaendringer. Vi ønsker deres innspill på planer, tiltak og kampanjer.

Vi kan være kreative på mange måter med for eksempel lokalmatproduksjon i drivhus hvor barn bestemmer hva som skal dyrkes, eller flotte turløsninger mens vi ivaretar våtmarksområder som har en viktig funskjon i forhold til vannregulering og naturverdier. Et annet eksempel kan være grønne møteplasser og gater med frukttraær i Fauske sentrum, Valnesfjord og Sulitjelma. Disse vil gi et stort løft til både trivsel i tettsteder, naturverdier, og ikke minst kunnskap på hvor frukt kommer fra.

Kommunen oppfordrer barn, unge og deres representanter til å sende innspil på handlingsplanen, slik at vi kan gjøre mer for barn og ungdom i årene som kommer.