Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Miljø og habilitering/Individuell plan
Individuell plan_samarbeid_300x183

Individuell plan

27. september 2016

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Søknadsskjema finner du her

Individuell plan_300x275

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Individuell plan (IP)

12. mai 2017

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.