For de som ikke fikk tatt influensavaksine i uke 42

... åpnes det opp for å bestille time via Helseboka HER.

Vaksineringen vil foregå de dagene det gjennomføres koronavaksinering, altså hver onsdag i kommunestyresalen. Det vil være tilgjengelige timer så lenge vi har vaksinedoser. Vaksinedosene er forbeholdt risikogruppen og helsepersonell. Er du ikke i risikogruppen og ønsker influensavaksine, er det mulighet for å få dette på apotek og vaksineklinikk.

Det er også mulig å få pneumokokkvaksine disse dagene. Pneumokokkvaksine og influensavaksine kan settes samtidig.

Trenger du hjelp til å bestille time, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -11.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen.

 

Hvem bør vaksinere seg?

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom. Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg. Fauske kommune ønsker at alle i risikogruppe bestiller seg time.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

Les mer om: Influensavaksinasjonsprogrammet