Nytt fra 1. desemeber 2016

Info til pasienter ved Havnegården legesenter

Fra 1. desember overtar Fauske kommune pasientlistene til Havnegården legekontor som stenger døren fra denne dato. Med andre ord overtar kommunen de to fastlegehjemlene.

Legesenteret har to leger, Stig Rune Rørvik og Steinar Kristiansen. Rørvik slutter i sin stilling, mens Kristiansen går over i jobb i kommunen fra samme dato.

Det vil bli sendt ut brev til pasienter på listen til lege Stig Rune Rørvik – fra HELFO.

Tidligere har det vært sagt at alle pasienter ved Havnegården legekontor skulle få brev fra HELFO. I og med at endringene for Steinar Kristiansen består i at pasientene må bytte legekontor, vil det ikke bli sendt brev til denne gruppen.

Her kan pasienter ta kontakt:

Stig Rune Rørviks pasienter: ta kontakt med Fauske legesenter for timebestilling på telefon 756 04 900. Ny lege Hedda Nilssen vil tiltrå stillingen 08.12.16

Steinar Kristiansens pasienter: ta kontakt med Valnesfjord legekontor for timebestilling på telefon         756 04 430. Steinar har permisjon fra sin stilling frem til 31.05.17, her vil det være vikar i stillingen.

Ved spørsmål kontakt

Hilde Sørensen, enhetsleder helse, 756 04 221 / 932 04 162

Therese Olsen, konsulent enhet helse, 756 04 236