12 april var siste dagen både korona- og koronavaksinetelefonen var åpen.
Nå må folk ta kontakt med sitt respektive legekontor, eventuelt legevakt/113 dersom helsetilstanden tilsier det.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal utføres, herunder test for koronavirus og andre virus. 

Tilgang til gratis selvtest i Fauske kommune

Det vil fortsatt være gratis selvtester tilgjengelig dersom du ønsker eller har behov for en test. Disse blir delt ut på:

 • Sulitjelma skole kl 14.00 - 14.30 (mandag-fredag)​
 • Fauske, Buen korttidsavdeling kl 14.00 – 15.00 (alle dager)
 • Selvtester kan også hentes ved alle legekontorene i Fauske kommune

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige

 • Rådet om å være hjemme i 4 døgn etter positiv test ble opphevet av Regjeringen 5. april, og ble erstattet med råd om å være hjemme når man føler seg syk
 • Det er fortsatt viktig med god hoste- og håndhygiene
 • Det anbefales å unngå kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syke av luftveisinfeksjoner dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer 

Anbefaling om bruk av munnbind 

 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som oppsøker legekontoret bes bruke munnbind og utføre god håndhygiene
 • Personer med nyoppståtte luftveissymptomer som føler seg syke bør holde seg hjemme til formen er god. Dersom man allikevel må oppsøke lokaler hvor mange ferdes (eks. butikker eller kollektivtransport), bør munnbind benyttes.
 • Personer med nyoppståtte forkjølelses- eller luftveissymptomer som må omgås personer i risikogruppe, anbefales å bruke munnbind. Dette gjelder selv om almenntilstanden er god.
 • Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre

Grupper som ikke anbefales munnbind 

 • Barn under 2 år frarådes bruk av munnbind da det kan hindre fri pust/frie luftveier. 
 • Personer som har nedsatt bevissthetstilstand, eller av andre grunner ikke er i stand til å ta av munnbindet selv. 
 • Barn under 12 år er ikke anbefalt å bruke munnbind. 

Andre som av medisinske- eller andre årsaker kan få unntak fra å benytte munnbind er for eksempel personer som:

 • har kronisk hjerte- og/eller lungesykdom 
 • sykdom eller tilstand som medfører nedsatt kognitiv funksjon, eller der bruk av munnbind blir en stor psykisk belastning
 • samhandler med hørselshemmede

Her kan du lese mer om råd om bruk av munnbind