Besøk ved institusjonene i Fauske kommune

Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Besøk må avtales med den avdelingen pasienten bor på, du vil bli møtt ved ytterdøren da dørene er fortsatt låst, besøkende vil bli fulgt til pasientens rom.

 • Oppmøtested avtales med personell. Telefonnumre til avdelingene står på kommunens hjemmeside.
 •  Alle skal skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smitteoppsporing. Denne slettes etter ti dager.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst og når man forlater avdelingen, det skal holdes minst én meter avstand til andre, også til pasienten.
 • Det er lov å ta med pasienten ut.
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk. Dersom beboer har påvist Covid -19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.
 • Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for Covid-19, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

For mer utfyllende informasjon henvises det til FHI sine hjemmesider.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/besok-i-helse-og-omsorgsinstitusjoner-og-tiltak-mot-sosial-isolering

Hjelpetelefonen 75 60 45 50 - hvis du trenger noen å snakke med, hjelp til å handle eller hente medisiner

 • Hjelpetelefonen 75 60 45 50 - betjenes av Fauske Røde Kors. Ring hit hvis du trenger noe å snakke med, hjelp til å handle eller hente medisiner

Flere kan testes

Pressemelding:

Smittevernlegen oppfordrer alle med symptomer om å ta kontakt for å la seg teste. Dette i forbindelse med at kriteriene for testing av koronavirus, er utvidet.  

- Nå er det enklere å bli testet dersom du har symptomer, sier smittervernlege i Fauske kommune, Gregory Hautois som ønsker å tydeliggjøre dette for innbyggerne. Kommunen har også fått større kapasitet for å ta imot flere.

Smittevernlegen, som også er kommuneoverlege, gir disse råd til befolkningen om smittevern og testing.

- Alle med symptomer på covid-19 bør testes, sier Hautois. Med symptomer menes akutt luftveisinfeksjon og ett eller flere av følgende symptomer; feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, eller vurdert av lege som mistenkt med koronavirus sykdommen.

Er du i tvil eller har spørsmål, kontakt koronatelefonen 75 59 33 10 mandag-fredag mellom klokken 10-15. Du kan også kontakte fastlegen, legevakt eller gå inn på hjemmesiden i Fauske kommune for mer informasjon.

Koronapandemien er ikke over

Norske myndigheter har lagt opp til en kontrollert og trinnvis gjenåpning av samfunnet og en plan for justering av koronatiltakene. Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å:

 • holde avstand
 • vaske hendene og
 • holde oss hjemme når vi er syke

Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen. Vi skal begrense smittesituasjonen i Norge. Derfor er det viktig å teste alle med symptomer, isolere syke og spore opp andre smittede og sette folk i karantene etter gjeldende kriterier.

Karanteneregler ved reise

Alle som kommer fra reiser i utlandet, bortsett fra fritidsreiser fra Danmark etter 15. juni, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.

Ved innenlands reiser er det ingen tilsvarende karanteneregler. Se for øvrig på helsenorge.no for mer informasjon, råd og veiledning.

 

Fauske rådhus og Administrasjonsbygget åpner 18. mai - lagt ut 16.05.2020

Vi kan igjen ønske deg velkommen til rådhuset og administrasjonsbygget. Våre institusjoner har allerede åpnet for besøk, og mandag 18. åpner administrasjonsbygg og rådhus. Bibliotekene åpner så snart de er klar.

Det er kommet klarsignal fra våre myndigheter om åpning, og i Fauske kommune har smittevernlegen godkjent tiltak for smittevern slik at vi gradvis kan åpne mer og mer. Samtidig som vi åpner vil noe bli annerledes. For vi ønsker at det skal være trygt for både besøkende og ansatte å være tilstede i våre lokaler. Derfor ber vi om at publikum fortsatt tar kontakt med oss per telefon eller epost før dere oppsøker oss. 

Vi ber deg følge disse reglene ved besøk: 

 • Ikke kom hvis du er syk
 • Du skal helst ha avtale før du kommer
 • Følg råd og veiledninger som gis enten på telefon eller ved oppslag
 • Vent på den du har avtale med i ventesone (merket på golv)
 • Unngå å ta i håndtak, gelender og andre kontaktflater hvis det er mulig
 • Hvis du ikke trenger heis, ber vi deg bruke trapp der det er mulig
 • Ha god håndhygiene - det er satt ut håndsprit ved hver inngang/ventesone og på møterommene
 • Husk regler om avstand – minst 1 meter

Du kan finne kontaktinformasjon til den enkelte ansatte på vår hjemmeside www.fauske.kommune.no under «Kontakt oss». Du kan også nå oss via sentralbordet 75 60 40 00 eller postmottak@fauske.kommune.no.

Vi beklager de ulemper disse tiltakene måtte ha, men takker for at du hjelper oss å overholde smittervernreglene. 

Endringer i regler for besøk ved institusjonene - lagt ut 05.06.2020

 

Det er åpnet for å ta imot besøk ved institusjonene i Fauske kommune etter at avdelingene har vært stengt siden mars på grunn av koronaviruset. Vi gjør oppmerksom på at alle besøk skal planlegges med avdelingen. Det vil dessverre være besøk som ikke vil kunne gjennomføres av ulike årsaker. 

Det har hatt sin pris for de som bor på institusjonene Helsetunet 1, 2, Paviljong 7 og Buen, og for deres pårørende å holde stengt så lenge. Nå er det åpnet for mulige besøk, men Covid-19-pandemien er ikke over, og derfor har vi laget noen regler for hvordan besøk skal gjennomføres. Besøk avtales med den avdeling pasienten bor på. Det vil så bli foretatt en vurdering av avdelingen om det er forsvarlig å gjennomføre besøket. Avdelingenes telefonnumre ligger på kommunens hjemmeside. Ta eventuelt kontakt med sentralbordet i kommunen 75 60 40 00.

Hvis besøket kan gjennomføres, ringer avdelingen opp pårørende og avtaler tid. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, kan det komme innskrenkninger på nytt. Vi ber om at forståelse for at det fremdeles er nødvendig med restriksjoner.

Hvem kan komme på besøk?
Det er kun nærmeste pårørende som får komme på besøk. Det kan gjøres unntak for andre personer dersom beboer ikke har nær familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, samboer, søsken, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Hvor ofte kan beboer ha besøk?
I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka. Besøket kan vare i første omgang én time om gangen. Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

Besøk må avtales

• Oppmøtested avtales med personell.
• Alle bør skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smitteoppsporing. Denne slettes etter ti dager. Men det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporings formål.
• Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og holde minst én meter avstand til andre.
• Når været tilsier det, kan besøket foregå utendørs.
• Skal besøket foregå innendørs, vil dere bli vist til rommet dere skal være på. Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

• Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
• Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk.
• Dersom beboer har påvist Covid 19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.

 

 

Vi gleder oss over at det er mulig å få besøk igjen. 

Tiltak som er gjort i Fauske kommune - oppdatert 18.06.2020

NB: Denne oversikten oppdateres jevnlig, men det er krevende å få alt korrekt, så sjekk de enkelte områdene sine hjemmesider

Hjertetelefon for barn, unge og foresatte - 75 60 46 50(26.03) - ble stengt ned 18.05.2020

Fauske bibliotek stengte 12.03. - og åpnet gradvis fra 29.05.2020 - se biblioteket sine egne sider

Fauske rådhus og administrasjonsbygget stengte 12.03, - åpnet for besøkende 18.05.2020 

Korona-telefonen ble overført til Bodø ca begynnelsen av juni

Vei, vann og avløp (VVA): På grunn av få ansatte benytter vi våre medarbeidere vekselvis innenfor alle våre områder. Vi er derfor svært sårbare om noen av våre mannskaper skulle bli smittet. For å hindre smitte tar vi for tiden ikke private oppdrag ved å spyle avløp der kommunens mannskaper må inn i det enkelte hjem. Dersom du trenger hjelp til å åpne tette avløp kan du kontakte Høytrykksteknikk på telefonnummer: 450 09 900 (oppdatert 23.03).

Tildelingskontoret har for tiden telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. Vi drar ikke på hjemmebesøk, og begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Vi beklager de ulemper dette kan føre til. 

Våre tiltak fra 12. mars:  NB - Sjekk også den enkelte hjemmeside for området det gjelder - for oppdatering

 • Institusjonen Moveien ble tirsdag 17.3 klar for å ta i mot smittede pasienter.
 • Korona-telefon 75 60 49 99 kom på plass 16.3. Den betjenes av helsepersonell (b.la fra Familiesenteret) – for spørsmål rundt korona, karantene, isolasjon og testing
 • Hjelpetelefonen 75 60 45 50 på plass fra 17.3 (betjenes av Fauske Røde Kors) - hvis du trenger noe å snakke med, hjelp til å handle eller hente medisiner
 • Legekontorene har innført nye regler som blant annet innebærer at folk må ringe på, og vente utenfor.
 • Helse: Det jobbes kontinuerlig for å forberede seg på at vi kan få smittede, og at situasjonen kan endre seg raskt.
 • Våre institusjoner stengte i mars, eller har strenge regler, for besøkende. Se egne regler etter at de åpnet for besøk i mai. 
 • Barnevern: Barneverntjenesten jobber i hovedsak hjemmefra, og er tilgjengelig per telefon. Du kan ta direkte kontakt med din kontaktperson, eller ringe mottakstelefonen på 912 43 066 (Kl. 08.00 - 15.30)
 • Skoler og barnehager holder stengt. De som må på jobb for å utføre samfunnskritiske oppgaver, kan levere barn i barnehagen, SFO eller i grunnskolen etter avtale. Se oppdatert informasjon på barnehagens og skolens egne sider
 • Alle idrettshaller og svømmebasseng stengte i mars. Har åpnet gradvis - blant annet for trening for svømmeklubben fra juni. 
 • Bibliotek, kino,  kulturskole, fritidsklubber og frivilligsentral stengte i mars. Se de enkelte sine hjemmesider.  
 • Møter avlyses, og det oppfordres til å bruke skype, teams eller andre nettløsninger.
 • Politiske møter: det ble holdt teamsmøter fram til juni. Deretter fysiske møter for formannskapet og fra 18.06. også for kommunestyret. 
 • Vei, vann og avløp (VVA), har stengt alle sine lokaler for besøkende.
 • NAV-kontor Fauske er stengt. Kun åpen for henvendelser som er helt nødvendige. NB se NAV sine egne sider. 
 • Solstua (dagtilbud): har et redusert tilbud med små grupper. 
 • Tildelingskontoret: stengt for besøkende. Drar heller ikke på hjemmebesøk. Begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Redusere også telefontid.
 • Fauske familiesenter: begrenset all aktivitet fram til påske. Alt av møter, babytreff eller andre gruppetilbud, reisevaksinasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom avlyses. Svangerskapskontroller hos jordmor og spedbarnskontroller på helsestasjonen vil foregå noe redusert. Alle som har avtaler, vil bli kontaktet dersom avtalen blir avlyst. Ønsker du kontakt -  tlf 75 60 43 00. Vi ønsker ikke at du kommer innom utenom ved oppsatt avtale. Til ungdom: Selv om helsestasjon for ungdom er stengt kan vi hjelpe deg. Ta kontakt på telefon.
 • Fysioterapi: Etter vedtak fra Helsedirektoratet utsettes nå all fysioterapibehandling som ikke er strengt nødvendig. Ved kritisk behov, ber vi om at dere kontakter fysioterapitjenesten for vurdering: fysioterapitjenesten@fauske.kommune.no.
 • Hytteeiere: hytteeiere ble oppfordret hytteeiere om ikke å dra på hytta i den første perioden epidemien pågikk. Det ble åpnet for å dra å hytta i slutten av april. 
 • Vi fortsatte med løypekjøring. Vi oppfordret folk til å bruke våre skiløyper, men at dere er oppmerksom på å holde avstand om det skulle oppstå situasjoner

Behov for ekstra helsepersonell - ring oss på 75 60 40 28: Vi oppfordrer helsepersonell som ikke er i jobb om å registrere seg hos personalavdelingen i tilfelle vi skulle komme i den situasjonen i vår kommune at vi trenger ekstra fagressurser innen Helse og omsorg. Vi har også bedt ansatte med helsefaglig bakgrunn som jobber i andre sektorer om å melde seg slik at vi får oversikt over ressursene sentralt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner

Beredskapsutvalget har bestemt at drift av de kritiske samfunnsfunksjonene skal gå som normalt. Dette er: 

 • Apotekene
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Finansielle tjenester
 • Forsvar
 • Forsyningssikkerhet
 • Helse og omsorg
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Kraftforsyning
 • Lov og orden
 • Natur og miljø
 • Redningstjeneste
 • Satellittbaserte tjenester
 • Styring og kriseledelse
 • Transport
 • Vann og avløp

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse - opphevet 22.04.2020

Fra og med onsdag 22.april 2020 videreføres ikke lokal forskrift om karantene ved reise innenlands.

 Det betyr at de som har vært i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder ikke lengre ilegges karantene ved ankomst til Fauske kommune.

 Smittevernoverlegen ber likevel folk begrense reisingen imellom kommuner og fylker, og viser til Folkehelseinstituttets Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra

21.april 2020.  

 

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune - 15.04.2020

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse for Fauske kommune - 08.04.2020

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune Gjeldende fra 2. april 2020

Hjertetelefonen for barn, unge og foresatte - stengte 18.05.2020

Fra 18.05.20 stenges hjertetelefonen. De ansatte som jobber med barn, unge og familier er nå tilbake i vanlig jobb og kan kontaktes som normalt.

 

 

- Vi trenger flere helsearbeidere. Ring 75 60 40 28.

Fauske kommune har allerede 25 navn på listen, men ønsker at flere med helsefaglig bakgrunn melder seg. 

- Vi står i en helt spesiell situasjon, og ser at folk gjerne vil hjelpe. Det er vi veldig glad for, sier Torill Mørkhagen som er kommunens nye HR-sjef. Hun vil gi skryt til alle som allerede har meldt seg.
- Tusen takk til dere. Samtidig vil jeg understreke at vi ikke akutt behov per i dag, men ønsker å stille godt forberedt for hva som kan komme.
Hun oppfordrer alle som har utdanning innen helse, men også de som har erfaring fra området, om å melde seg. Samtidig berømmer hun de ansatte i kommunen for den jobben de gjør.
- Jeg er imponert over alle de dyktige medarbeiderne som er med på å dra sammen i disse tider. 

De som ønsker å bidra, kan kontakte HR - avdelingen,75 60 40 28.

 

Forbud mot å oppholde seg på hytta i annen kommunen - opphevet i april

Regjeringen vedtok 18. mars et forbud mot å overnatte på hytta hvis den ligger i en annen kommune enn kommunen du bor i. Uten mulighet til å gi dispensasjon.

Slik lyder forskriften:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 9 første ledd skal lyde: Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.


Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/. I denne teksten fra regjeringen står det blant annet at kommunene ikke er gitt tilgang til å gi dispensasjon.

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (oppdatert 19.03.2020)

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av barnehage og skole fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi ber om at alle betaler som normalt (for mars måned). De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

Brev som gikk ut til foresatte i barnehagene i Fauske kommune 19.03.

Informasjon til foresatte i barnehagene på Fauske

Her kommer det litt informasjon fra barnehagene i Fauske kommune. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Det er en ny erfaring for alle, og det er en krevende situasjon for foresatte, barn, barnehagene og kommunen. I første omgang er barnehagene stengt til og med 26.mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Barnepass når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De som trenger barnepass må kontakte styrer i sin barnehage. Ved levering skal det fylles ut et skjema som bekrefter forholdene over.

 

Tilbud for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet. 

Foreldrebetaling

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av skoler og barnehager fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi oppfordrer foreldre til å betale denne regningen. De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

De som får tilbud om barnepass betaler ikke oppholdsbetaling.

Tiltak i barnehagene

Vi er svært opptatt av at barnehagene skal være så trygge som mulig og ikke bidra til å spre smitte. Våre ansatte er ekstra påpasselige med god håndvask og hostehygiene. Renholdet i barnehagene er forsterket med fokus på berøringsflater mm. I tillegg har vi lav terskel for at de ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Nå som det er lite barn i barnehagene vil ansatte som ikke passer barn bruke tiden på generell rydding og vasking, samt forberedelser av pedagogiske opplegg når barna kommer tilbake til barnehagene og faglig oppdatering. Vi savner å ha alle de flotte barna deres rundt oss, men bruker tiden fornuftig til tider som skal komme.

Barn og korona

Det er mange som lurer på om barn kan møtes for å være sammen. Vi forholder oss til enhver tid til Helsedirektoratet sine råd til foreldre om aktiviter sammen barn finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Informasjon og nyheter

Det siste oppdaterte informasjonen finner dere på hjemmesiden til Fauske kommune og på Folkehelseinstituttet sine sider. Det ligger også nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil komme ut med ytterligere informasjon etter hvert som det skjer vesentlige endringer.

Barnehagene er kritiske for at samfunnet skal kunne fungere. Vi jobber hver dag for at foreldre og barn skal ha det godt og trygt tilbud.

Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon som er ny for oss alle. Vi trenger derfor god dialog med alle foresatte slik at vi finner gode løsninger sammen.

 

Har du spørsmål kan du kontakte styrer i din barnehage eller Enhetsleder for barn og familie, Tom Erik Holteng på telefon: 977 36 144 eller e-post tom.erik.holteng@fauske.kommune.no

Nye regler ved våre legekontor fra mandag 16.03.

På grunn av korona-epedemien, innfører vi nå nye rutiner for kontakt ved legekontorene:

 1. Har du luftveisinfeksjon uansett årsak, så bli hjemme til du er frisk.
 2. Har du luftveisinfeksjon og blir alvorlig syk, og trenger legetilsyn- ta selvfølgelig kontakt, men ring først. Det etableres egne ordninger.
 3. Har du legetime for noe annet de kommende ukene, se om du kan ta det som E-konsultasjon (elektronisk kommunikasjon), video eller telefon.
  Dessverre er kapasiteten nå svært presset.
  Avbestill det som kan vente. Vi skal være der for de som trenger det mest nå.
 4. Vi/andre kan smitte deg, du kan smitte oss/andre. Vi ønsker derfor at du venter ute til vi er klare til å ta imot deg.

Hold ellers litt ekstra avstand, host i lommetørkle eller albue, vask hendene, unngå forsamling, overhold karantene… Og være der for hverandre.