- Vær ekstra forsiktig, og unngå reiser i Oslo-regionen. Sak lagt ut 23.01.2021 kl. 23.23

Ordfører Marlen Rendall Berg og smittevernlege Gregory Hautois oppfordrer alle til å unngå reiser til Oslo-regionen. De som har vært på reise i dette området, anbefales å teste seg så snart de er kommet hjem. 

Ordføreren presiserer at det nå er meget viktig å være ekstra forsiktig.
- Vi følger situasjonen nøye, og vurderer fortløpende om vi trenger strengere tiltak også hos oss. Man må være forberedt på at det kan komme endringer på kort varsel, sier Rendall Berg. 

Alle som har vært på reise i Oslo-regionen siste 10 dager bør kontakte koronatelefonen for å få råd om de bør testes. De som er der nå, eller planlegger å reise til dette området, vil få tilbud om å teste seg på dag 1 og dag 5 etter hjemkomst. For å avtale test, ring koronatelefonen 75 60 49 99. Testen er gratis.

- Vi anser de strenge tiltakene som er satt i verk i Oslo-regionen til å være tilstrekkelig på nåværende tidspunkt til å ikke innføre karantene for reisende fra dette området. 

Det er med bakgrunn i de strenge tiltakene som er kommet i forbindelse med virusmutasjonen i Oslo-regionen, og den uavklarte smittesituasjonen i Nordre Follo kommune, at Fauske kommune ønsker å understreke alvoret.

Smittevernelege/konstituert kommuneoverlege Gregory Hautois ber om at alle som kommer fra utsatte områder begrenser sine kontakter til kun det nødvendige og vise særlig forsiktighet ovenfor personer i risikogrupper. Disse personene bør ikke oppsøke sykehjem før de har negativ test etter testen de tar på dag 5. 

- Ved henvendelse til sykehjemmet vil du uansett få spørsmål om du har vært på reise, og eventuelt hvor, sier Hautois og fortsetter.
- Vær ekstra forsiktig. Vi har lite smitte i vårt område nå, men det skal lite til for at dette endrer seg, og faren for spredning er stor om viruset kommer. Ved smitte er man gjerne smittsom før symptomene starter, og noen vil faktisk ikke få symptomer, men fortsatt kunne smitte andre.

De anbefaler også de som har vært på reise om å holde seg på hjemmekontor dersom de har anledning, særlig i påvente av testsvar. Og være ekstra nøye med å vurdere nødvendigheten av sosial kontakt og aktivitet.
Generelt oppfordrer de folk til å ha lav terskel for å la seg teste og strengt overholde rådene fra myndighetene om å holde god avstand, vaske hender, bruke håndsprit, holde seg hjemme om man blir syk, unngå store folkemengder og vurdere strengt nødvendigheten av reising.

Hva slags koronaregler gjelder for Fauske? - per 21.01.2021

Fauske kommune forholder seg til de nye nasjonale koronareglene som kom tidligere denne uka. Det betyr blant annet at idrett går som normalt - for barn og unge under 20 år.

I følge de nye nasjonale koronareglene er det kun innbyggere fra Fauske kommune som kan benytte seg av tilbud som Fauske kino og andre arrangementer som samler flere folk samtidig. Men både Fauske kino, fritidsklubber og kulturskolen har alle åpnet for aktivitet – der alle følger de nye føringene som er kommet.

De nye reglene gjør at også gymsalen på Vestmyra skole har åpnet. Fauskebadet holder åpent, men med visse begrensninger i forhold til antall inne på samme tid (se mer informasjon på Fauskebadets facebook-side). Alle kommunale bygg er åpne. Ved besøk må alle registrere seg med tanke på smittesporing.

Når det gjelder alkoholservering, forholder kommunen seg til de nasjonale reglene som sier at det er åpnet for servere alkohol kun i forbindelse med matservering – fra midnatt fradag 22.01.

All unødvendig innenlands reise frarådes. Reise til egen hytte anses ikke som unødvendig.

Koronavaksine VIKTIG INFORMASJON - lagt ut sak 08.01.2021 kl. 14.35

Fauske kommune ønsker nå å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år til å registre seg i Helseboka.

Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  Trykk HER «linken». 

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ringe 912 43 708 på hverdager mellom kl. 09.00 -13.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen. Det er viktig at du registrer deg også selv om du ikke ønsker vaksine, da dette er viktig informasjon for oss. Vi oppfordrer til registrering så snart som mulig slik at vi skal kunne planlegge vaksineringen på en god måte.

Etter at du har registrert deg i Helseboka trenger du ikke foreta deg noe. Du vil få varsel på SMS om når du kan bestille time via Helseboka. Nærmere informasjon kommer.

Alle som får time til vaksinasjon vil få beskjed om hvor de skal møte opp. For de som ikke kommer seg til vaksinasjonssted jobbes det med å etablere et skysstilbud. Dette er en stor jobb for kommunen, og vi oppfordrer alle pårørende som kan – til å hjelpe sine både med å registrere seg i Helseboka og følge til vaksinasjonssted.

Fauske kommune vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle sine sykehjemsbeboere som ønsker det. Fra neste uke vil inntil 20% av vaksinedosene vi mottar bli brukt til å vaksinere helsepersonell

Vi legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på nasjonale føringer gitt av Folkehelseinstituttet:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 1. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 2. Alder 18.44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 3. Alder 55-64 år
 4. Alder 45-54 år

Ikke alle med astma regnes å være i risikogruppen.

Er du usikker på din(e) diagnose(r) kan du kontakte fastlegen din.

Vårt mål er at alle som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Du trenger ikke å være bekymret for å ta plassen til noen i vaksinasjonskøen. Prioriteringene blir automatisk gjort når du registrere deg i Helseboka.

Koronavaksinen er gratis.

Hvor mange vaksinedoser vi ukentlig vil motta framover er fremdeles usikkert, og det er derfor vanskelig å anslå hvor fort vi får vaksinert de ulike gruppene. I uke 2 vil vi motta 35 doser.

Hvordan vil koronavaksineringen foregå i Fauske kommune? lagt ut 07.01.2021

Fauske kommune startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 6. januar. Kommunen har fått tildelt 45 doser i uke 1. Vi vil ukentlig motta nye forsendelser med vaksine, uten at vi per dags dato vet hvor mange doser som blir tildelt Fauske kommune hver gang.

Fauske kommune forholder seg til sentrale myndigheter som har bestemt følgende prioritering for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Vaksinering av kritisk helsepersonell vil også videre foregå parallelt med vaksinering av resten av befolkningen. Vi vil benytte oss av Helseboka for timebestilling for vaksine og jobber nå med å få på plass et system hvor innbyggerne i første omgang kan registrere at de ønsker vaksinen. Nærmere informasjon kommer snart.

Informasjon om INSTITUSJONER - oppdatert 22.01.2021 kl. 17.25

Ved besøk på våre Institusjoner gjelder nye regler fra 22.01.2021

I forbindelse med økt spredning av Coronaviruset har Regjeringen bestemt at alle må holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig kontakt med andre mennesker. Dette gjelder også de som har bosted på institusjon.

Derfor ser vi oss nødt til å innskjerpe reglene ved besøk på våre institusjoner. Dette gjelder Helsetunet 1, Helsetunet 2 og Korttidsavdelingen/Buen. Dette gjøres for å på en best mulig måte beskytte deres kjære fra å bli alvorlig syke av Coronavirus.

 • Dørene til sykehjemmene er fortsatt låst, og egne nøkkelkort skal ikke benyttes.
 • Besøk må avtales med aktuell avdeling. Du vil bli møtt av personell fra avdelingen ved ytterdøren. Telefonnumrene til avdelingene står på kommunens hjemmeside.
 • Alle besøkende må være friske og ikke ha noen form for symptomer på luftveisinfeksjon, feber, magesmerter, nedsatt smaks eller luktesans.
 • Alle besøkende må skrive seg inn i en besøksprotokoll, hvis dette ikke er ønskelig kan ikke besøket gjennomføres. Loggen slettes etter 10 dager.
 • Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og når man forlater avdelingen.
 • Dersom du som besøkende har vært i sosiale sammenkomster de siste 10 dagene, og det ikke har vært en meter avstand mellom de som var til stede, bør du holde to meter avstand til den du besøker.
 • Det settes en grense på 5 ulike besøkspersoner til hver pasient.
 • Max to besøkende samtidig.
 • Det er lov å ta med pasienten ut, også til  private hjem, butikk eller kafe. Alle besøk vil bli individelt risikovurdert og smittevern må følges.
 • Å ta pasienter med på biltur bør begrenses da avstand vanskelig kan opprettholdes. Unntak kan gjøres etter individuell risikovurdering, pasienten må da sitte i baksetet og sjåfør må ha munnbind på.
 • Pasienten kan ta imot gaver, blomster og lignende.
 • Hvis besøkende har med mat skal alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas.
 • Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk. Dersom beboer har påvist Covid -19, er det egne regler for besøk.
 • Besøkende som har vært i områder med stort smittepress bør ikke komme på besøk før det er gått 10 dager.
 • Ved alvorlig sykdom hos pasient kan det avvikes fra disse reglene. Det gjelder da egne rutiner.

 

Koronavaksine - første til Lisbeth Lundli
Lisbeth Lundli var den første i Fauske kommune som fikk koronavaksinen - satt av sykepleier Danny Hagen.

Første koronavaksine er satt - lagt ut sak 07.01.2021

Det var nesten høytidsstemning da Fauske sykehjem i morges fikk overlevert 45 doser koronavaksine. Vaksineringen av beboerne er nå godt i gang og i løpet av ettermiddagen eller formiddagen i morgen vil alle dosene være satt. I neste uke får kommunen ny vaksineforsyning og da vil resten av beboerne på skehjemmet bli vaksinert. Her kan du lese om hvordan den videre vaksineringen skal foregå: https://www.fauske.kommune.no/hvordan-vil-koronavaksineringen-foregaa-i-fauske-kommune.6357861-501836.html 

Første beboer som ble vaksinert i Fauske var Lisbeth Lundbakk, og hun var strålende fornøyd med å få vaksinen. På bildet: Lisbeth Lundbakk og sykepleier Danny Hagen Nilsen. 

 

- Velkommen hjem til jul, sier gjengen i beredskapsgruppa. Fra v. Jorunn Nilsen, Nils Veraas, Gregory Hautois og Inger-Julie Næstby.
- Velkommen hjem til jul, sier gjengen i beredskapsgruppa. Fra v. Jorunn Nilsen, Nils Veraas, Gregory Hautois og Inger-Julie Næstby.

Skal du hjem til jul? Få gjerne med deg råd fra beredskapsgruppa:

Foto: Beredskapsgruppa/korona - fra v. Jorunn Nilsen, Nils Veraas, Gregory Hautois og Inger-Julie Næstby. 

Mange planlegger å reise hjem i jula, og det er vi glade for. Regjeringen har bedt oss om å begrense unødvendige innlandsreiser, men hjemreise til jul betrakter de som en nødvendig reise. Smittetrykket er for tiden lavt og det ønsker vi at det fortsatt skal være. Det er derfor nødvendig at du som kommer reisende fra områder med høyere smittetall så langt som mulig reduserer risikoen for å ta med seg smitte hjem, og risikoen for å spre eventuell smitte videre til familie og venner. 

Før hjemreise: 
* Dersom du har luftveissymptomer (også milde), bør du teste deg og utsette reisen til du får en negativ test
* Dersom du allerede er i karantene, skal du ikke reise før karantenetiden er utløpt
* Begrens sosial omgang i dagene før hjemreise og om mulig unngå å delta på fest eller andre sosiale sammenkomster
* Ta gjerne kontakt med koronatelefonen for råd og veiledning. Vi har lav terskel for å tilby testing.

Koronatelefon 75 60 49 99
Utenom åpningstid kan du ringe legevakten på tlf. 116 117

Etter at du er kommet hjem
* Vær særlig forsiktig de ti første dagene etter ankomst, i tråd med rådene som allerede er gitt. Karantene er ikke pålagt
* Redusér antall kontakter
* Hold 2 meters avstand til personer i risikogruppen
* Får du symptomer som kan ligne symptomer for COVID-19, skal du holde deg hjemme og unngå besøk i det minste til negativt svar foreligger.

Vær obs på eventuelle symptomer på Covid 19:
* Nyoppstått luftveisinfeksjon (sår hals, forkjølelse, feber, hoste, tungpustethet). Mange har milde symptomer!
* Tap av smak- eller luktesans
* Generell sykdomsfølelse, muskelsmerter
* Magesmerter forekommer, i enkelte tilfelle diaré

Les mer om reiseråd innenlands på FHITrygg julefeiring . Se også helsenorge.no

 

Ungdom - synptomer - plakat.jpg

 

Ofte stilte spørsmål

Spørsmål: Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Svar: Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Spørsmål: Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Svar: Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 

Spørsmål: Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Svar: Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Spørsmål: Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
Svar: De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.

Spørsmål: Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Svar: Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsiderAlle som kommer fra reiser i utlandet med rød sone, skal i karantene i 10 døgn fra den dagen de kommer til Norge. Dette kalles reisekarantene.Spørsmål: Kan jeg bare møte opp på legekontoret eller ved kommunens teststasjon ved mistanke om korona?
Svar: Du kan ikke møte opp på legevakta eller ved vår teststasjon uten å ha ringt først. Har du luftveissymptomer ring koronatelefonen og bli satt opp på time for testing.

Spørsmål: Hvem skal testes?
Svar: Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her.

Spørsmål: Koster det noe å teste seg for korona?
Svar: Nei.

Spørsmål: Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen/luftveisklinikklegen i Fauske kommune?
Svar: De opplever for tiden stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel kun for media og ikke direkte overfor innbyggere. Spørsmål om arrangement og tilstellinger kan sendes på mail til koronateamet beredskap.korona@fauske.kommune.no 

Spørsmål: Hvordan har Fauske kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Svar: Fauske kommune har en rekke tiltak: Koronateam som arbeider med smitteoppsporing, oppfølging og testing av folk. Luftveisklinikk for eventuelt undersøkelser. Moveien som beredskapsbolig.

Spørsmål: Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
Svar: De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i 2020. Kommer du fra reise i utlandet, eller har vært nærkontakt med en person som er bekreftet smittet, og bryter reglene for karantene kan du få 20.000 kroner i bot. Er du bekreftet smittet av korona og bryter reglene for isolasjonsplikt kan du få 20.000 kroner i bot.

 

Informasjon om TESTING

Er du i tvil eller har spørsmål, kontakt koronatelefonen 75 60 49 99 mandag-fredag mellom klokken 09.00-14.00. Lørdag og søndag 11.00 – 14.00. Du kan også kontakte fastlegen, legevakt eller gå inn på hjemmesiden i Fauske kommune for mer informasjon.

Informasjon til reisende om testing - last ned (Lagt ut 25.08.20)

Informasjon om hurtigtester (Lagt ut 14.12.20):
Fauske kommune har mottatt hurtigtester for Koronaviruset som forårsaker Covid-19. 

Disse vil bli brukt ved mistenkt eller bekreftet smitteutbrudd, der hensikten er å identifisere smitteførende personer så tidlig som mulig for å komme raskt i gang med smittesporing, karantene og isolasjon samt avklare smitteomfang. 

I tillegg vil kommuneoverlegen/Beredskapsgruppen, basert på vurdering av smittesituasjonen og individuell smitterisiko, kunne anvende hurtigtest ved: 

 • Behov for regelmessig testing av ansatte og beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner 
 • Smitteavklaring i befolkning ved milde symptomer under 5 dager 

 

Lokal informasjon og div. veiledere

16/3-20: Regler ved kommunens legekontor 
På grunn av korona-epedemien, innfører vi nå nye rutiner for kontakt ved legekontorene:

 1. Har du luftveisinfeksjon uansett årsak, så bli hjemme til du er frisk.
 2. Har du luftveisinfeksjon og blir alvorlig syk, og trenger legetilsyn- ta selvfølgelig kontakt, men ring først. Det etableres egne ordninger.
 3. Har du legetime for noe annet de kommende ukene, se om du kan ta det som E-konsultasjon (elektronisk kommunikasjon), video eller telefon.
  Dessverre er kapasiteten nå svært presset.
  Avbestill det som kan vente. Vi skal være der for de som trenger det mest nå.
 4. Vi/andre kan smitte deg, du kan smitte oss/andre. Vi ønsker derfor at du venter ute til vi er klare til å ta imot deg.

Hold ellers litt ekstra avstand, host i lommetørkle eller albue, vask hendene, unngå forsamling, overhold karantene… Og være der for hverandre.

_________________________________________________________________________________________________

 

Du finner det meste du trenger av informasjon fra våre nasjonale helsemyndigheter.Helsenorge.no Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.
Finn informasjon på helsenorge.no  

Folkehelseinstituttes nettsider fhi.no
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.
Finn informasjon på fhi.no

Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.
Ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015

 

Veileder ARRANGEMENT:

 

Veileder for BEDRIFTER, ORGANISASJONER, IDRETTSLAG og FORENINGER:

 

Veileder RISIKOVURDERING - VERKTØY FOR ARBEIDSGIVERE

 

Oversikt over språksider på Helsenorge. Reiseinformasjon på ulike språk:

 

Veileder for MUSIKKØVELSER:

Pressemeldinger

ARKIV (Informasjon som tidligere er publisert på siden)

Tiltak som er gjort i Fauske kommune - oppdatert 18.06.2020
 

NB: Denne oversikten oppdateres jevnlig, men det er krevende å få alt korrekt, så sjekk de enkelte områdene sine hjemmesider

Hjertetelefon for barn, unge og foresatte - 75 60 46 50(26.03) - ble stengt ned 18.05.2020

Fauske bibliotek stengte 12.03. - og åpnet gradvis fra 29.05.2020 - se biblioteket sine egne sider

Fauske rådhus og administrasjonsbygget stengte 12.03, - åpnet for besøkende 18.05.2020 

Korona-telefonen ble overført til Bodø ca begynnelsen av juni

Vei, vann og avløp (VVA): På grunn av få ansatte benytter vi våre medarbeidere vekselvis innenfor alle våre områder. Vi er derfor svært sårbare om noen av våre mannskaper skulle bli smittet. For å hindre smitte tar vi for tiden ikke private oppdrag ved å spyle avløp der kommunens mannskaper må inn i det enkelte hjem. Dersom du trenger hjelp til å åpne tette avløp kan du kontakte Høytrykksteknikk på telefonnummer: 450 09 900 (oppdatert 23.03).

Tildelingskontoret har for tiden telefontid: tirsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. Vi drar ikke på hjemmebesøk, og begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Vi beklager de ulemper dette kan føre til. 

Våre tiltak fra 12. mars:  NB - Sjekk også den enkelte hjemmeside for området det gjelder - for oppdatering

 • Institusjonen Moveien ble tirsdag 17.3 klar for å ta i mot smittede pasienter.
 • Korona-telefon 75 60 49 99 kom på plass 16.3. Den betjenes av helsepersonell (b.la fra Familiesenteret) – for spørsmål rundt korona, karantene, isolasjon og testing
 • Hjelpetelefonen 75 60 45 50 på plass fra 17.3 (betjenes av Fauske Røde Kors) - hvis du trenger noe å snakke med, hjelp til å handle eller hente medisiner
 • Legekontorene har innført nye regler som blant annet innebærer at folk må ringe på, og vente utenfor.
 • Helse: Det jobbes kontinuerlig for å forberede seg på at vi kan få smittede, og at situasjonen kan endre seg raskt.
 • Våre institusjoner stengte i mars, eller har strenge regler, for besøkende. Se egne regler etter at de åpnet for besøk i mai. 
 • Barnevern: Barneverntjenesten jobber i hovedsak hjemmefra, og er tilgjengelig per telefon. Du kan ta direkte kontakt med din kontaktperson, eller ringe mottakstelefonen på 912 43 066 (Kl. 08.00 - 15.30)
 • Skoler og barnehager holder stengt. De som må på jobb for å utføre samfunnskritiske oppgaver, kan levere barn i barnehagen, SFO eller i grunnskolen etter avtale. Se oppdatert informasjon på barnehagens og skolens egne sider
 • Alle idrettshaller og svømmebasseng stengte i mars. Har åpnet gradvis - blant annet for trening for svømmeklubben fra juni. 
 • Bibliotek, kino,  kulturskole, fritidsklubber og frivilligsentral stengte i mars. Se de enkelte sine hjemmesider.  
 • Møter avlyses, og det oppfordres til å bruke skype, teams eller andre nettløsninger.
 • Politiske møter: det ble holdt teamsmøter fram til juni. Deretter fysiske møter for formannskapet og fra 18.06. også for kommunestyret. 
 • Vei, vann og avløp (VVA), har stengt alle sine lokaler for besøkende.
 • NAV-kontor Fauske er stengt. Kun åpen for henvendelser som er helt nødvendige. NB se NAV sine egne sider. 
 • Solstua (dagtilbud): har et redusert tilbud med små grupper. 
 • Tildelingskontoret: stengt for besøkende. Drar heller ikke på hjemmebesøk. Begrenser saksbehandling til sikring av forsvarlig helsehjelp. Redusere også telefontid.
 • Fauske familiesenter: begrenset all aktivitet fram til påske. Alt av møter, babytreff eller andre gruppetilbud, reisevaksinasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom avlyses. Svangerskapskontroller hos jordmor og spedbarnskontroller på helsestasjonen vil foregå noe redusert. Alle som har avtaler, vil bli kontaktet dersom avtalen blir avlyst. Ønsker du kontakt -  tlf 75 60 43 00. Vi ønsker ikke at du kommer innom utenom ved oppsatt avtale. Til ungdom: Selv om helsestasjon for ungdom er stengt kan vi hjelpe deg. Ta kontakt på telefon.
 • Fysioterapi: Etter vedtak fra Helsedirektoratet utsettes nå all fysioterapibehandling som ikke er strengt nødvendig. Ved kritisk behov, ber vi om at dere kontakter fysioterapitjenesten for vurdering: fysioterapitjenesten@fauske.kommune.no.
 • Hytteeiere: hytteeiere ble oppfordret hytteeiere om ikke å dra på hytta i den første perioden epidemien pågikk. Det ble åpnet for å dra å hytta i slutten av april. 
 • Vi fortsatte med løypekjøring. Vi oppfordret folk til å bruke våre skiløyper, men at dere er oppmerksom på å holde avstand om det skulle oppstå situasjoner

Behov for ekstra helsepersonell - ring oss på 75 60 40 28: Vi oppfordrer helsepersonell som ikke er i jobb om å registrere seg hos personalavdelingen i tilfelle vi skulle komme i den situasjonen i vår kommune at vi trenger ekstra fagressurser innen Helse og omsorg. Vi har også bedt ansatte med helsefaglig bakgrunn som jobber i andre sektorer om å melde seg slik at vi får oversikt over ressursene sentralt. 

Kritiske samfunnsfunksjoner

Beredskapsutvalget har bestemt at drift av de kritiske samfunnsfunksjonene skal gå som normalt. Dette er: 

 • Apotekene
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Finansielle tjenester
 • Forsvar
 • Forsyningssikkerhet
 • Helse og omsorg
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Kraftforsyning
 • Lov og orden
 • Natur og miljø
 • Redningstjeneste
 • Satellittbaserte tjenester
 • Styring og kriseledelse
 • Transport
 • Vann og avløp

 

 

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse - opphevet 22.04.2020
Fra og med onsdag 22.april 2020 videreføres ikke lokal forskrift om karantene ved reise innenlands.

 Det betyr at de som har vært i Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder ikke lengre ilegges karantene ved ankomst til Fauske kommune.

 Smittevernoverlegen ber likevel folk begrense reisingen imellom kommuner og fylker, og viser til Folkehelseinstituttets Råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra

21.april 2020.  

 

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune - 15.04.2020

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse for Fauske kommune - 08.04.2020

Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune Gjeldende fra 2. april 2020

 

Endringer i regler for besøk ved institusjonene - lagt ut 05.06.2020
 

Det er åpnet for å ta imot besøk ved institusjonene i Fauske kommune etter at avdelingene har vært stengt siden mars på grunn av koronaviruset. Vi gjør oppmerksom på at alle besøk skal planlegges med avdelingen. Det vil dessverre være besøk som ikke vil kunne gjennomføres av ulike årsaker. 

Det har hatt sin pris for de som bor på institusjonene Helsetunet 1, 2, Paviljong 7 og Buen, og for deres pårørende å holde stengt så lenge. Nå er det åpnet for mulige besøk, men Covid-19-pandemien er ikke over, og derfor har vi laget noen regler for hvordan besøk skal gjennomføres. Besøk avtales med den avdeling pasienten bor på. Det vil så bli foretatt en vurdering av avdelingen om det er forsvarlig å gjennomføre besøket. Avdelingenes telefonnumre ligger på kommunens hjemmeside. Ta eventuelt kontakt med sentralbordet i kommunen 75 60 40 00.

Hvis besøket kan gjennomføres, ringer avdelingen opp pårørende og avtaler tid. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg, kan det komme innskrenkninger på nytt. Vi ber om at forståelse for at det fremdeles er nødvendig med restriksjoner.

Hvem kan komme på besøk?
Det er kun nærmeste pårørende som får komme på besøk. Det kan gjøres unntak for andre personer dersom beboer ikke har nær familie. Som nærmeste familie regnes foreldre, ektefelle, samboer, søsken, barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn. Alle besøkende må være friske, og ikke ha luftveisinfeksjon, feber eller magesmerter. Unntak kan gis ved kritisk sykdom.

Hvor ofte kan beboer ha besøk?
I utgangspunktet kan hver beboer ha ett besøk av nærmeste familie i uka. Besøket kan vare i første omgang én time om gangen. Dette for å sikre rettferdig fordeling for alle beboere, og samtidig ivareta smittevern.

Besøk må avtales

• Oppmøtested avtales med personell.
• Alle bør skrive seg inn i en besøksprotokoll. Besøksprotokoll er viktig i tilfelle det blir behov for smitteoppsporing. Denne slettes etter ti dager. Men det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger for smitteoppsporings formål.
• Alle besøkende skal utføre håndhygiene ved ankomst, og holde minst én meter avstand til andre.
• Når været tilsier det, kan besøket foregå utendørs.
• Skal besøket foregå innendørs, vil dere bli vist til rommet dere skal være på. Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

• Hvis besøkende har med mat bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
• Alle overflater og kontaktpunkter i besøksrom blir desinfisert før og etter besøk.
• Dersom beboer har påvist Covid 19, er det egne regler for besøk. Dette blir dere veiledet om dersom det blir aktuelt.

Vi gleder oss over at det er mulig å få besøk igjen. 

Fauske rådhus og Administrasjonsbygget åpner 18. mai - lagt ut 16.05.2020
Vi kan igjen ønske deg velkommen til rådhuset og administrasjonsbygget. Våre institusjoner har allerede åpnet for besøk, og mandag 18. åpner administrasjonsbygg og rådhus. Bibliotekene åpner så snart de er klar.

Det er kommet klarsignal fra våre myndigheter om åpning, og i Fauske kommune har smittevernlegen godkjent tiltak for smittevern slik at vi gradvis kan åpne mer og mer. Samtidig som vi åpner vil noe bli annerledes. For vi ønsker at det skal være trygt for både besøkende og ansatte å være tilstede i våre lokaler. Derfor ber vi om at publikum fortsatt tar kontakt med oss per telefon eller epost før dere oppsøker oss. 

Vi ber deg følge disse reglene ved besøk: 

 • Ikke kom hvis du er syk
 • Du skal helst ha avtale før du kommer
 • Følg råd og veiledninger som gis enten på telefon eller ved oppslag
 • Vent på den du har avtale med i ventesone (merket på golv)
 • Unngå å ta i håndtak, gelender og andre kontaktflater hvis det er mulig
 • Hvis du ikke trenger heis, ber vi deg bruke trapp der det er mulig
 • Ha god håndhygiene - det er satt ut håndsprit ved hver inngang/ventesone og på møterommene
 • Husk regler om avstand – minst 1 meter

Du kan finne kontaktinformasjon til den enkelte ansatte på vår hjemmeside www.fauske.kommune.no under «Kontakt oss». Du kan også nå oss via sentralbordet 75 60 40 00 eller postmottak@fauske.kommune.no.

Vi beklager de ulemper disse tiltakene måtte ha, men takker for at du hjelper oss å overholde smittervernreglene. 

 

Hjertetelefonen for barn, unge og foresatte - stengte 18.05.2020
Fra 18.05.20 stenges hjertetelefonen. De ansatte som jobber med barn, unge og familier er nå tilbake i vanlig jobb og kan kontaktes som normalt.

 

 

Brev som gikk ut til foresatte i barnehagene i Fauske kommune 19.03.
 

Informasjon til foresatte i barnehagene på Fauske

Her kommer det litt informasjon fra barnehagene i Fauske kommune. Vi har aldri vært i en slik situasjon før. Det er en ny erfaring for alle, og det er en krevende situasjon for foresatte, barn, barnehagene og kommunen. I første omgang er barnehagene stengt til og med 26.mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Barnepass når foresatte har kritisk samfunnsfunksjon

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov, og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon eller virksomhetskritisk oppgave.

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor begrenses tilbudet så mye som mulig.

Det er to muligheter for å få tilbud:

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon. 
 2. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver (f.eks. reparere teknisk utstyr på sykehus). 

For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at:

 • Barnet skal være under 12 år.
 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver.
 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass.
 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave.

De som trenger barnepass må kontakte styrer i sin barnehage. Ved levering skal det fylles ut et skjema som bekrefter forholdene over.

 

Tilbud for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på.

Den enkelte barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har store fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av hjelpetiltak og annet.

Utdanningsdirektoratet har avklart med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet og Helsedirektoratet at dette også handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov. Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet. 

Foreldrebetaling

Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av skoler og barnehager fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi oppfordrer foreldre til å betale denne regningen. De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

De som får tilbud om barnepass betaler ikke oppholdsbetaling.

Tiltak i barnehagene

Vi er svært opptatt av at barnehagene skal være så trygge som mulig og ikke bidra til å spre smitte. Våre ansatte er ekstra påpasselige med god håndvask og hostehygiene. Renholdet i barnehagene er forsterket med fokus på berøringsflater mm. I tillegg har vi lav terskel for at de ansatte holder seg hjemme hvis de har symptomer som kan tilsi at de er smittet.

Nå som det er lite barn i barnehagene vil ansatte som ikke passer barn bruke tiden på generell rydding og vasking, samt forberedelser av pedagogiske opplegg når barna kommer tilbake til barnehagene og faglig oppdatering. Vi savner å ha alle de flotte barna deres rundt oss, men bruker tiden fornuftig til tider som skal komme.

Barn og korona

Det er mange som lurer på om barn kan møtes for å være sammen. Vi forholder oss til enhver tid til Helsedirektoratet sine råd til foreldre om aktiviter sammen barn finner dere her: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide

Informasjon og nyheter

Det siste oppdaterte informasjonen finner dere på hjemmesiden til Fauske kommune og på Folkehelseinstituttet sine sider. Det ligger også nyttig informasjon på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Vi vil komme ut med ytterligere informasjon etter hvert som det skjer vesentlige endringer.

Barnehagene er kritiske for at samfunnet skal kunne fungere. Vi jobber hver dag for at foreldre og barn skal ha det godt og trygt tilbud.

Vi ber om forståelse for at dette er en krevende situasjon som er ny for oss alle. Vi trenger derfor god dialog med alle foresatte slik at vi finner gode løsninger sammen.

Har du spørsmål kan du kontakte styrer i din barnehage eller Enhetsleder for barn og familie, Tom Erik Holteng på telefon: 977 36 144 eller e-post tom.erik.holteng@fauske.kommune.no

 

 

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO (oppdatert 19.03.2020)
Regjeringen har bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av korona-utbruddet. Det er foreløpig vedtatt stenging av barnehage og skole fra og med 13. mars til og med 26. mars. Perioden kan bli forlenget.

Fauske kommune har allerede sendt ut faktura for mars måned for barnehage og SFO med forfall 20. mars. Vi ber om at alle betaler som normalt (for mars måned). De som har betalt for mars måned vil få fratrukket mellomværende på neste utsendte faktura.

Fauske kommune stopper videre fakturering av barnehage- og SFO-plass frem til barnehage og SFO åpner igjen som normalt.

Ved spørsmål om betaling ta kontakt med Line.Wemberg@fauske.kommune.no

 

 

Vi trenger flere helsearbeidere
Fauske kommune har allerede 25 navn på listen, men ønsker at flere med helsefaglig bakgrunn melder seg. 

- Vi står i en helt spesiell situasjon, og ser at folk gjerne vil hjelpe. Det er vi veldig glad for, sier Torill Mørkhagen som er kommunens nye HR-sjef. Hun vil gi skryt til alle som allerede har meldt seg.
- Tusen takk til dere. Samtidig vil jeg understreke at vi ikke akutt behov per i dag, men ønsker å stille godt forberedt for hva som kan komme.
Hun oppfordrer alle som har utdanning innen helse, men også de som har erfaring fra området, om å melde seg. Samtidig berømmer hun de ansatte i kommunen for den jobben de gjør.
- Jeg er imponert over alle de dyktige medarbeiderne som er med på å dra sammen i disse tider. 

De som ønsker å bidra, kan kontakte HR - avdelingen,75 60 40 28.

Forbud mot å oppholde seg på hytta i annen kommunen - opphevet i april
 

Regjeringen vedtok 18. mars et forbud mot å overnatte på hytta hvis den ligger i en annen kommune enn kommunen du bor i. Uten mulighet til å gi dispensasjon.

Slik lyder forskriften:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 9 første ledd skal lyde: Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.


Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/. I denne teksten fra regjeringen står det blant annet at kommunene ikke er gitt tilgang til å gi dispensasjon.