Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Aktuelt

Spesialundervisning på fem minutter

Informasjon til deg som forelder

Spesialundervisning på fem minutter_350x244

Vet du hva du kan forvente av de ulike tjenestene når det kommer til spesialundervisning? Sett av noen minutter, så får du informasjonen HER