Informasjon til foreldre - til 1. klassinger 2016/17

Dette brevet er sendt ut til barnehager for å nå flest mulig foreldre til årets 1.klassinger, men bidra gjerne til å videreformidle slik at vi når alle det gjelder. Her er link til brevet: Informasjon til foreldre til 1.klassinger 2016 17.doc PDF document ODT document