vergemål logo

Målgruppe: verger i Fauske, Sørfold og Saltdal

Informasjonsmøte for verger 10. juni

Fylkesmannen i Nordland v/vergemålseksjonen inviterer til informasjonsmøte for nærstående, alminnelige og faste verger onsdag 10. juni 2015. Målgruppe: Oppnevnte verger i Fauske, Sørfold og Saltdal. Påmeldingsfrist: mandag 08.06.2015 23:30. http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/Informasjonsmote-for-verger-i-Fauske/