Se her hvordan du går fram om du ønsker å bli leverandør til Fauske kommune

Innkjøp i Fauske kommune

Vi ønsker å bidra til å gjøre lokalt næingsliv konkurransedyktige, og tilpasse våre anskaffelser til lokale leverandører innenfor de rammer regelverket tillater det. Fauske kommune er en del av Samordnet innkjøp i Nordland (SIIN), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke felles rammeavtaler. Samarbeidet bestod tidligere av flere Salten-kommuner (SIIS), men er etter hvert utvidet til å gjelde kommuner både i Helgeland, Vesterålen og Lofoten.

Innkjøpsansvarlig i Fauske kommune:
Tom Seljeås
tom.seljeas@fauske.kommune.no
Tlf: 911 111 85

Registrering av din bedrift i leverandørbasen i Ajour: http://bedrift.pssu.no
Registrer ditt firma som leverandør for offentlige anbud: http://doffin.no

Avtaleoversikt for Fauske kommune
En stor del av kommunens kjøp av varer og tjenester skjer via inngåtte rammeavtaler etter gjennomførte anbudskonkurranser.
Kjøp der det ikke allerede finnes rammeavtaler kjøres som forespørsler, og da fortrinnsvis gjennom vårt konkurranseverktøy Ajour.

Overiskt over kommunens rammeavtaler pr 04.06.2019

NB! De fleste  avtalene har 1+1 år opsjonsmulighet. Som oftest benyttes denne muligheten, og da må denne perioden legges til oppgitt utløpsdato for avtalen.
​Unntaksvis gjøres det ytterligere forlengelse av en avtale. Dette skjer som regel i tilfeller der en har blitt forisnket i arbeidet med ny konkurranse.

Oversikt over kommende konkurranser gjennom SIIS-samarbeidet: http://www.siis.no/anbudskonkurranser-2016/category9413.html