Nordland fylkeskommune har bedt Fauske kommune om å utarbeide en prioriteringsliste over steder langs fylkesvegene det er behov for leskur og busslommer langs fylkesvegene. 

Prioriteringslisten som oversendes skal ta utgangspunkt i følgende forutsetninger:

  • Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer (barn og voksne) daglig bør ha leskur.
  • Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av leskur.
  • Nøyaktig stedsangivelse bes gis.

Dersom du har innspill til steder langs fylkesveger i vår kommune som du mener bør ha leskur eller busslomme, kan de sendes postmottak@fauske.kommune.no innen 02.05.2022.