Framtidsdrømmer fra barnehagebarn

Barnehager i kommunen fikk i oppdrag å snakke om framtidsdrømmer og ønsker, sammen med barnehagebarn i 5-årsklubber. 

- Ønsker seg mange lekeplasser så ungene kan leke mye (Jente, 5 år)

- Ønsker at vi skal ha det bra og at det ikke skal være søppel i naturen (Jente, snart 6 år)

- Ønsker det skal være sauer som alle kan klappe. Ønsker en gård som alle kan besøke og bli kjent med dyrene (Jente, 5 år)

- Ønsker basseng til alle barna som de kan være i ofte (Jente, 5 år)

Innspill fra elevrådene i Fauskeskolene

Elevrådene på Fauskeskolene ble tidlig involvert i arbeidet, og ble bedt om å komme med innspill når det gjelder Fauske i framtiden. 
 
Elevrådene ble tildelt følgende spørsmål: 
1) Hva gjør et sted bra å bo på?
2) Hva er det beste med plassen du bor på?
3) Hvis du var sjef i Fauske for én dag, hva ville du gjort?
 
Resultater: 

Meningsmåling om ny visjon

I januar og februar gjennomførte Fauske kommune en meningsmåling om kommunens visjon. Vi mottok vi 449 svar. 

Sammenstilling av svarene sammenstilles, og legges ut fortløpende. 

Bør kommen beholde visjon..PNG

Bør kommunen fortsatt profilere oss som folkehelsekommunen.PNG

kjønn.PNG

Hvordan står det til hos oss? Folkehelseoversikten 2020

Folkehelseloven krever at den enkelte kommune skal ha nødvendig oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. God oversikt er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig i et systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Denne kunnskapen skal danne grunnlag for beslutninger i det løpende folkehelsearbeidet og i forbindelse med planlegging etter plan- og bygningsloven

Kan leses gjennom DENNE lenken.