Tunneler Sørfold inspeksjon utklipp

Inspeksjon av tunneler i Sørfold

Som et ledd i rutinemessig kontroll av tunnelene langs E6 i Sørfold skal samtlige tunneler mellom Sommerseth og Mørsvikbotn inspiseres mellom mandag den

12. mars til onsdag den 14. mars. I denne forbindelsen vil tunnelene bli kolonnekjørt enkeltvis etter følgende tidsplan. Se hele annonsen