Helsetunet borettslag

Helsetunet borettslag er lokalisert på Helsetunet 11, med gangavstand til sentrum. Bygget ligger i tilknytning til sykehjemmet. I hver etasje er det felles areale med oppholdsrom og kjøkken. Noe som muliggjør sosialt samvær med andre beboere, fellesmiddager, sangstunder og andre fellesaktiviteter i regi av kommunen og frivillge organisasjoner.

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.

 

 

Strømsnes borettslag

Strømsnes borettslag er lokalisert i Valnesfjord 13,9km utenfor Fauske sentrum. Borettslaget ligger midt i Valnesfjord sentrum, med kort gangavstand til Valnesfjord legesenter, matbutikk og frisør. Leilighetene er på et plan og er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. 

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.

 

Radioskogen borettslag

Radioskogen borettslag er lokalisert 2,3km utenfor Fauske sentrum. Borettslaget ligger rett ved Fauske bygdetun som er et flott tur og rekreasjons område. Kort gangavstand til matbutikk og andre tilbud i sentrum. Leilighetene er på et plan og er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov.

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet. Omsorgsboliger er selveide boliger, tilrettelagt for personer, fortrinnsvis eldre med ulike typer funksjonssvikt som gjør at egen bolig eller trygdebolig ikke vil gi tilfredstillende livskvalitet. Målgruppen er eldre, syke, funksjonshemmede og andre. Omsorgsbolig tildeles av Tildelingskontoret.

Leiligheter for salg anonnseres på Indre Salten Boligbygg http://isbbl.no/ og på Fauske kommune sin hjemmeside

 

Søknad med bekreftelse på finansiering sendes:

Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

Kontakt: 75 60 40 40 (servicetorg)

E-post: tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Vi tar ikke imot besøkende for tiden.

Vi besvarer telefon fra publikum, hver tirsdag og torsdag mellom 10.00 og 12.00.