Hvordan skal vi utvikle Fauske kommune i framtiden?

Fauske kommune lager for tiden ny kommuneplan. Næringslivet i Fauske kommune inviteres til møte for å diskutere mål og strategier for framtidens Fauske.

Prioriteringsområdene i ny samfunnsplan er tema for møtet:

 1. God oppvekst og godt liv
 2. Klima- og miljøvennlig utvikling
 3. Omstillingsdyktig næringsliv
 4. Attraktive nyer og steder
 5. Mangfold og inkludering
 6. Deltakende innbyggere

Program

 • Introduksjon ved møteledere: Daglig leder i Fauna KF Kristian Amundsen og daglig leder i Fauske næringsforum Trine Stenvold
 • Orientering om kommuneplanens samfunnsdel: Areal- og samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og folkehelserådgiver Lena Holmström
 • Ordfører Marlen Rendall Bergs betraktninger: Hvordan skal Fauske kommune se ut i fremtiden?

Tilgjengelig for spørsmål og kommentarer:

 • Kommunalsjef for eiendom, plan og samfunnsutvikling Trond Heimtun
 • Enhetsleder for vei, vann og avløp (VVA) Frank Zahl
 • Enhetsleder for plan og utvikling Rune Reisænen

For å melde deg på, kan du sende en e-post til: liss-ane.simonsen@fauske.kommune.no

Møtet arrangeres digitalt over Teams, og vil bli tatt opptak av.

Dette er det andre møtet med næringslivet i kommunen om framtidens Fauske kommune. Forrige møte kan sees på kommunens hjemmeside under KommuneTV: https://fauske.kommunetv.no/