Møte ved Fauske hotell 21. sept. kl. 19.00 - den internasjonale Alzheimerdagen

Inviterer politikere og næringsliv til å lære mer om demens

Hvordan møte personer med demens med  forståelse respekt og støtte i dagliglivet? Fauske demensforening markerer den internasjonale alzheimerdagen 21.9 med et møte på Fauske hotell på kvelden denne dagen.

Fauske demensforening markerer den internasjonale alzheimerdagen 21.9 med et møte på Fauske hotell på kvelden denne dagen - kl. 19.00 - 20.30. Temaet er et mer demensvennlig samfunn, og er beregnet på politikere og kommunens næringsliv. Hvordan møte personer med demens med  forståelse respekt og støtte i dagliglivet. Per Olaf Fure fra fylkeskontoret vil forelese om dette temaet. Det handler blant annet om å vurdere å gi opplæring om demens til de som jobber ved lokale kafeer, frisører, drosjer, matbutikker og kommunens servicetorg? Det er midler fra tv-aksjonen 2013 som skal brukes til tiltaket. Les mer her: http://nasjonalforeningen.no/tilbud/demensvennlig-samfunn/