Fauske jernebanestasjon - rådet for funk.hemmede

Hovedinngangen utbedres senere

Jernbaneverket imøtekommende under befaring

Leder for stasjonene langs Nordlandsbanen, VIbeke Stav, ville ikke love alt for mye under befaringen ved Fauske jernbanestasjon denne uken. Samtidig var hun positiv til flere utbedringer som Fauske kommuneal råd for likestilling av funksjonshemmede har ønsket.

Utbedring av hovedinngangen blir ikke tatt i denne omgang. Det ble understreket av Stav. I første omgang vil det bli gjort utbedringer som å ta bort snublekant, sette opp rekkverk og flytte søppelkasser. Alt for å legge bedre til rette for de som har behov. Leder for rådet, Janne Hatlebrekke, er fornøyd med at Jernbaneverket ga rask respons og ble med på befaring.