Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Jordbruk, skog og viltforvaltning
geiter sjønstå
Jordbruk, skog og viltforvaltning

Landbruk i Fauske kommune

Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen.

Landbruksforvaltningen er ansvarlig for å administrere statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning. Arbeidsfeltet omfatter blant annet:

  • konsesjonssaker,
  • delings- og omdispneringssaker,
  • skogskjøtsel,
  • drift og forvaltning av skog,
  • vilt og elgforvaltning,
  • ettersøk/avlivning av skadet vilt

Kontoret vårt finner du i administrasjonsbygget, Torggata 21, Fauske.

Kontakt oss

Jordbruk: Hilde Holtan 75 60 40 62

hilde.holtan@fauske.kommune.no

Skogbruk: Georg de Besche dy,

kontor: 75604808, mob: 99276468

georg.de.besche@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Jordbruk: Hilde Holtan 75 60 40 62

hilde.holtan@fauske.kommune.no

Skogbruk: Georg de Besche dy,

kontor: 75604808, mob: 99276468

georg.de.besche@fauske.kommune.no