kaker og krutt på klungset salutt

Salutt klokka tolv

Kaker og krutt på Klungset

Det var godt med folk som hadde møtt opp til salutten klokka tolv i dag, på 8. mai feiringen. Der var også ordfører Siv Anita Johnsen Brekke og rådmann Even Ediassen, som fikk høre at det smalt godt fra kanonen.