Nordland fylkeskommune mottar hvert år henvendelser med ønske om busslommer og leskur langs fylkesvegene, hovedsakelig på vegne av barn som skal til
og fra skolen. Henvendelsene kommer fortløpende, fra privatpersoner, FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) og kommunene. Dette, i tillegg til at fylkeskommunen ikke har
tilstrekkelig lokalkunnskap, gjør det vanskelig å vurdere ønskene opp mot hverandre. Derfor trenger fylkeskommunen hjelp fra kommunen.

Kommunen skal nå lage en prioritert liste over registrerte ønsker om leskur og busslommer langs fylkesveger i Fauske kommune, med utgangspunkt i følgende
forutsetninger:

  • Holdeplasser med flere enn ti påstigende passasjerer (barn og voksne) daglig bør ha leskur.
  • Skoler og andre institusjoner, samt omstigningsplasser og værutsatte steder, har prioritet ved oppsett av leskur.
  • Vi trenger nøyaktig stedsangivelse og hvilken side av fylkesvegen, markert på kart eller med vegident (vegsystemreferanse) som fins på nettstedet vegkart.no ved å klikke på veglinjen.

Prioriteringsliste sendes før 1. juni over til fylkeskommunen. Fylkeskommunen har begrensede midler til slike tiltak. Kommunen må derfor bidra til at ressursene settes inn der det er mest nødvendig.

Send inn innspill før 1. mai, og skriv en begrunnelse basert på de 3 punktene nevnt over. Kommunen vil sette i gang med en prioriteringsliste etter 1. mai.