Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og utvikling/Kart og arealplan
kommuneplanens arealdel
Kart og arealplan

Arealplan Fauske kommune

I menyen til høyre finner du alle kommunale arealplaner både i kart og i en planregister hvor alle dokumenter er registrert. Arbeid med nye planer (både privat og offentlig) blir annonsert på kommunens hjemmeside under menyen Kunngjøringer og høring.

Planstrategi 2017-2020
Revidering av planer gjøres i tråd med kommunens planstrategi og kommunale vedtak. Kommunens planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det er behov for rullering av kommuneplanen eller temaplaner. Det skal videre vurderes om det er behov for nye planer eller om det er planer som bør avvikles. Det skal også tas stilling til om det er behov for revisjon av underordna planer.

Vedtatt planstrategi 2017-2020