Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Fysioterapi/Kommunale fysioterapeuter
Hovedmeny

Kommunalt ansatte fysioterapeuter

De kommunalt ansatte fysioterapeutene har kommunale institusjoner, Frisklivssentralen, Rehabiliteringsavdelingen, Hverdagsrehabilitering og forebyggende arbeid som ansvarsområder. I tillegg yter vi fysioterapitjenester til brukere med sammensatte problemstillinger og/ eller behov for koordinerte tjenester.

Dersom du har behov for andre fysioterapitjenester, kan du kontakte en fysioterapeut med driftsavtale.  

 

Kontaktinformasjon til de kommunalt ansatte fysioterapeutene:

Kontor: 756 04 929          Du finner oss i nye og flotte lokaler i kjelleren på Helsetunet 2

 

Einar Bredesen: Fysioterapi voksne/eldre, Hverdagsrehabilitering

Mob: 948 62 519          einar.bredesen@fauske.kommune.no

 

Emilie Jansdatter Moan: Fysioterapi voksne/eldre,  Korttidsavdeling, ridefysioterapi

Mob: 911 38 754          emilie.moan@fauske.kommune.no

 

Emilie Alver Okkenhaug: Fysioterapi voksne/eldre, Friskliv, fallforebygging

Mob: 476 86 597           emilie.okkenhaug@fauske.kommune.no

 

Silje Ågnes Johansen

 - I permisjon, forventet tilbake 01.03.2020

Anette Gåserud: Vikariat til 01.03.2020. Fysioterapi voksne/eldre, kommunale institusjoner, bassengruppe

Mob: 915 53 206          

 

Ann Charlott Ringfoss: Barne- og ungdomsfysioterapeut

Mob: 948 28 726          ann.ringfoss@fauske.kommune.no

 

Ann Iren Kårtveit

Mob: 908 57 661 / 756 04 317          ann.iren.kartveit@fauske.kommune.no

Kompetanseområde: Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi.

  • Medisinsk trenings terapi. Ortopedi. Forebygging og behandling av idrettsskader.
  • Svangerskaps- og bekkenrelaterte plager
  • Medlem av faggrupper for Barne- og Ungdomsfysioterapi  og/av faggruppe for Idrettsfysioterapi

 

Marthe Eggesvik - Spesialfysioterapeut Barn og ungdom, skolehelsetjenesten - forebyggende arbeid.

Mob: 911 53 904/ 756 04 311          marthe.eggesvik@fauske.kommune.no

 

Kontakt oss

De fleste må nå betale egenandel ved behandling hos fysioterapeut, begrenset oppad av egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er kr 2 085. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

 

For utfyllende informasjon, se:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut

Kontakt oss

De fleste må nå betale egenandel ved behandling hos fysioterapeut, begrenset oppad av egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2019 er kr 2 085. Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

 

For utfyllende informasjon, se:

https://helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/betaling-hos-fysioterapeut