ScreenHunter_330 Jan

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2015-2018 er vedtatt

Kommunestyret vedtok i sak 76/15 ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
Planen regulerer hvilken idrett og friluftspolitikk kommunen skal ha for de neste fire årene.