Forside/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Plan og samfunnsutvikling/Samfunnsplaner og temaplaner
Kommuneplanens samfunnsdel_forside

Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2025

Kommuneplanens samfunnsdel er forankret i Plan- og bygningslovens § 11-1 Kommuneplan og § 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel som lyder: 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.  Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier i kommunen.  Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.  Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Tips en venn Skriv ut