Kommunestyremøte5.4.

Kommunestruktur på planen i dag

Kommunestyret har kommunereformen på sakskartet i dag. Se her for fullstendig informasjon: http://www.fauske.kommune.no/moeteinnkalling-og-sakskart.273590.no.html