Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Tildelingskontoret/Koordinerende Enhet
på vei hjem

Koordinerende Enhet

Koordinerende enhet Fauske Kommune har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever en helhet og sammenheng i tjenestene. Dette kan være kommunale helse- og omsorgstjenester og tjenester fra psykisk helsevern. 

I Fauske Kommune er det Koordinerende enhet for voksne over 18 år. 

For barn under 18 år er det også Tildelingskontoret som er den koordinerende enheten.

 

Koordinerende enhets oppgaver

Brukermedvirkning:

Koordinerende enhet må legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Vi skal også legge til rette for at representanter for brukerne våre blir hørt, når vi planlegger, utfører og evaluerer våre habiliterings- og rehabiliteringstjenester

Oversikt og tilbud

Koordinerende enhet skal ha oversikt over hvilke tilbud som finnes både i kommune og spesialisthelsetjenesten

Samarbeid

Koordinerende enhet er kontaktpunktet mellom kommunen og helseforetakene i spesialisthelsetjenesten.

Vi skal også etablere og ivareta samarbeidet med andre fagområder, nivåer og etater. Dette kan for eksempel være mellom NAV, fastlege, skole, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), helseforetaket, barnevern og andre.

Familieperspektivet

Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Koordinerende enhet kan være et bindeledd i familien din hvis det er flere har behov for slike tjenester.

Informasjon

Koordinerende Enhet har ansvaret for å informere deg om hvilke rettigheter du har til individuell plan og koordinator.

Behov for habilitering og rehabilitering

Koordinerende enhet skal ta imot meldinger om at noen kan ha behov for sosial psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Individuell plan og koordinator

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Det innebærer at vi skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og koordinatorrollen. 

Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparter, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator.