Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  Trykk HER «linken». 

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -13.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen. Det er viktig at du registrer deg også selv om du ikke ønsker vaksine, da dette er viktig informasjon for oss. Vi oppfordrer til registrering så snart som mulig slik at vi skal kunne planlegge vaksineringen på en god måte.

Etter at du har registrert deg, trenger du ikke foreta deg noe. Du vil få varsel på SMS om når du kan bestille time. Nærmere informasjon kommer.

Alle som får time til vaksinasjon vil få beskjed om hvor de skal møte opp. For de som ikke kommer seg til vaksinasjonssted jobbes det med å etablere et skysstilbud. Dette er en stor jobb for kommunen, og vi oppfordrer alle pårørende som kan – til å hjelpe sine både med å registrere seg i Helseboka og følge til vaksinasjonssted.

Fauske kommune vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle sine sykehjemsbeboere som ønsker det. Fra neste uke vil inntil 20% av vaksinedosene vi mottar bli brukt til å vaksinere helsepersonell

Vi legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på nasjonale føringer gitt av Folkehelseinstituttet:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 1. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 2. Alder 18.44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 3. Alder 55-64 år
 4. Alder 45-54 år

Ikke alle med astma regnes å være i risikogruppen.

Er du usikker på din(e) diagnose(r) kan du kontakte fastlegen din.

Vårt mål er at alle som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Du trenger ikke å være bekymret for å ta plassen til noen i vaksinasjonskøen. Prioriteringene blir automatisk gjort når du registrerer deg.

Koronavaksinen er gratis.

Hvor mange vaksinedoser vi ukentlig vil motta framover er fremdeles usikkert, og det er derfor vanskelig å anslå hvor fort vi får vaksinert de ulike gruppene. I uke 2 vil vi motta 35 doser.