Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
20. april 2021 kl. 15:27

Oppdatert informasjon om koronavirus: Ingen personer er i isolasjon. Ingen er i smittekarantene.

Koronavaksine

Viktig melding

Vi opplever at mange ringer 75 60 46 50 for å registrere seg for koronavaksinering. Vi ber om at alle som har mulighet, registrerer seg via LINK - trykk her. For deg som ringer, ber vi deg om tålmodighet.

Koronavaksine-telefonen er åpen mellom kl 09.00-12.00. 
75 60 46 50

For å registrere seg i vaksinasjonskø kan du trykke her. 

Status vaksinering: 2704 doser satt
- 22.04.21 er det planlagt å vaksinere 108 personer med Pfizer,BioNTech Cominarty.

AstraZeneca Covid-19 vaksinen er midlertidig satt på vent tom 10.05.21. 


-Finner du ikke timer eller får du ikke bekreftelse på melding, kan du trykke på lenken som du fikk på din mobiltelefon og prøve igjen.

- Det er stor pågang på koronavaksine-telefonen. 

- All vaksinering foregår i kommunestyresalen, administrasjonsbygget.
Torggata 21, 8200 Fauske.

Hvem vaksineres akkurat nå?

- For øyeblikket vaksinerer vi i aldersgruppen 65-74 år uten risiko. Vi har også startet med gruppen 16-64 år med høy risiko og vaksinerer dem samtidig.

- Det er kalt inn et antall personer til vaksinering med Pfizer vaksinen 21.04., 22.04 og 23.04.21. Alle som dette gjelder for har fått en melding på sin mobil telefon eller vil bli ringt opp. Dette er personer i gruppen 65-74 år uten risiko og  gruppen 16-64 år med høy risiko. 

- I gruppen 65-74 år uten risiko er det over 1000 personer og vi ser for oss at vi kommer til å bruke en del tid med denne gruppen. 

 

Se detaljert vaksinasjons tall her

Sist oppdatert 21. april 2021.

Totalt er det satt 2704 vaksine doser.

Gruppe Dose 1 Dose 2
85 år og opp: 100% 93%
75-84 år: 94% 46% 
65-74 år med risiko 95% 5%
16-64 år med høy risiko 94% 0%
65-74 år uten risiko 36% 1%

Flere prioriterte helsepersonell har fått vaksine. Tallene over er justert etter antallet med folkeregistrert adresse i kommunen. Man har vaksinert alle i gruppen over 85 år som har har kunnet få vaksinen, og har ønsket den. Vi har prioritert at så mange som mulig får vaksine dose 1 og dermed økt intervallen mellom dose 1 og 2 etter de nasjonale føringene. 

270 personer har fått en dose av AstraZeneca Covid-19 vaksinen. Denne vaksinen er satt på vent. 
1978 personer har fått en dose med vaksine og 726 har fått to doser og er dermed full vaksinert. 

Når er det min tur?

Det er vanskelig å beregne når de neste gruppene blir vaksinert siden vi ikke vet hvor mange vaksine doser vi får frem i tid. Kommunen får bare beskjed om antall doser uker av gangen. En positiv beskjed fra regjeringen er at det er planer om å øke mengden med doser. Det er også snakk om å øke intervallene mellom dosene fra 6 uker til 12 uker som vil gjøre at mange flere får den første dosen. Følg med på vaksine status.

For dem som ønsker å se frem til en omtrentelig dato, setter vi opp nedenfor en lett beregning ut fra dagens mengder av doser som vi har fått (ca. 300 doser ukentlig). Dose 2 til dem som har fått vaksine tidligere kommer til å ta en del av dosene ukentlig. Så selv om vi får 300 doser en uke vil mange bli gitt til dose 2. Dette er bare estimerte tall og det tas forbehold om endringer som kan forkorte eller forlenge vaksinasjonsplanen. 

Prioriteringsgruppe:
5.  Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 300 personer- Uke 18-19
6.  Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 230 personer- Uke 20-22
7.  Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 260 personer- Uke 23-25
8.  Alder 55-64 år- ca. 610 personer- Uke 26- og ut over sommeren. 
9.  Alder 45-54 år- ca 620 personer- Uke ?

Det er blitt forespeilet fra regjeringen at vaksinering skal fortsette gjennom hele sommer ferien. 

Oppdatering koronavaksine uke 15 – per 16. april: Vi har nå satt 2704 vaksinedoser i Fauske

 • Denne uken har vi vaksinert 347 personer; 341 personer med 1. dose og 6 personer med 2. dose
 • 1978 personer, tilsvarende 20,5 % av befolkningen har fått minst 1 dose
 • I uke 16 vil kommunen motta ca 320 doser med Pfizervaksine. Vi fortsetter å vaksinere i aldersgruppen 65 – 74 år samt personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/ tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dette er en stor gruppe, og vi forventer å ha tilbudt vaksine til alle i denne gruppen i løpet av 1. uka i mai.
 • Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen for å spørre om når det blir din tur. Du vil få beskjed via SMS eller telefon.

Har du enda ikke registrert deg og ønsker vaksine; trykk for registrering her: LINK eller ring 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00. Vi ber om at alle som har mulighet, registrerer seg via linken. For deg som ringer, ber vi om tålmodighet.

Vaksineinfo - AstraZeneca:

Per dags dato er det ingen i Fauske kommune som har timeavtale til vaksinering med AstraZeneka-vaksinen. Alle de oppsatte timene vi har nå, er med Pfizer-vaksinen, og disse timene går som normalt.

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneka-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneka- vaksinen på pause.

Det er viktig å huske at det ikke er konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinasjon og hendelsen i Danmark, men etter et forsiktighetsprinsipp velger FHI å sette vaksinasjon med AstraZeneka-vaksinen på pause mens utredningen pågår.

Informasjon fra tidligere uker

Uke 14

 • Vi har nå satt 2357 vaksinedoser i Fauske
 • ​Denne uken har vi vaksinert 259 personer med 1. dose og 36 personer med 2. dose
 • 1637 personer, tilsvarende 17% av befolkningen har fått minst 1 dose
 • I uke 15 vil kommunen motta 320 doser med Pfizervaksine.

Uke 12

Oppdatering koronavaksine uke 12 - per 26. mars:

 • Vi har nå satt 1882 vaksinedoser i Fauske.
 • 1198 personer har fått 1 vaksinedose
 • 684 personer har fått 2 doser og er dermed fullvaksinert
 • I neste uke vil kommunen motta 168 doser med Pfizervaksine. Vi fortsetter vaksinasjon i aldersgruppen 75 - 84 år, samt helsepersonell.
 • Det blir vaksinering på tirsdag og onsdag i den stille uke i påska. Vi ber alle om å benytte seg av sin tildelte time - selv om det er påske. Vaksinen har kort holdbarhet, og det er viktig at ingen doser går til spille.

NB Etter påske starter vi med vaksinering i aldersgruppen 65 -74 år og personer mellom 16 og 64 år med følgende sykdommer/ tilstander:
- organtransplantasjon
- immunsvikt
- hematologisk kreftsykdom
- annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
- nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
- kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Uke 11

 • Vi har nå satt 1720 vaksinedoser i Fauske.
 • 1040 personer har fått 1 vaksinedose.
 • 680 personer har fått 2 doser og er dermed fullvaksinert.
 • I neste uke vil kommunen motta 156 doser med Pfizervaksine. Vi fortsetter vaksinasjon i aldersgruppen 75 – 84 år og 154 personer vil få sin 1. dose og 2 personer dose nr. 2.
 • Det vil bli vaksinering også på tirsdag og onsdag i den stille uke i påska. Innkallinger til disse timene vil bli sendt ut i neste uke.
 • Vi forventer å starte med vaksinering i aldersgruppen 65 – 75 år, samt personer med de mest alvorlige underliggende sykdommene fra 16 år og oppover etter påske (prioriteringsgruppe 4).

Uke 10

 • Vi har nå satt 1612 vaksinedoser i Fauske
 • Alle over 85 år som har ønsket vaksine, er vaksinert
 • I aldersgruppen 75 – 84 år har 46 % fått 1. dose og 41 % er fullvaksinert
 • I neste uke vil kommunen motta 108 doser med Pfizervaksine. Vi forsetter vaksinasjon i aldersgruppen 75 – 84 år og 89 personer vil få sin   1. dose og 19 personer dose nr. 2

Uke 9

 • Vi har nå satt 1400 vaksinedoser i Fauske

 • I neste uke vil kommunen motta 156 vaksinedoser. Det meste vil gå til andregangsvaksinering, og vi fortsetter i aldersgruppen 75 – 84 år med 1.dose.

 • I tillegg får kommunen 100 doser til vaksinering av helsepersonell.

Uke 8

 • ​346 personer er nå fullvaksinert med 2 doser
 • 577 personer har fått sin 1. vaksinedose

I neste uke vil kommunen motta nok vaksiner kun til andregangsvaksinering av 156 personer. I tillegg får kommunen 100 doser til vaksinering av helsepersonell.

Uke 7

 • 198 personer er nå fullvaksinert med 2 doser
 • 465 personer har fått sin 1. vaksinedose
 • I neste uke vil mange få sin 2. dose og vi fortsetter med 1. dose i alderen 75+
 • Vi har mange innbyggere i aldersgruppen 75 – 84 år, og det vil ta flere uker før vi kan tilby vaksine til personer under 75 år.
 • I neste uke vil kommunen få 100 doser til vaksinering av helsepersonell.

Uke 6

 • I uke 6 har vi mottatt 228 doser
 • Vi har vaksinert de fleste innbyggerne i alderen 85+. De som bor på sykehjem og Helsetunet 11 har fått sin 2. dose. Mange i alderen 75-84 har denne uken fått sin 1. dose.
 • I neste uke vil vi motta 168 doser
 • Vi fortsetter vaksineringen i alderen 75+

20% av vaksinedosene brukes kontinuerlig til helsepersonell.

Uke 5

 • I uke 5 har vi mottatt 198 doser
 • Vi har vaksinert innbyggere i alderen 85+, og de fleste som bor på sykehjem har fått sin 2. dose
 • I neste uke vil vi motta 222 doser
 • Vi fortsetter i alderen 85+ og alderen 75-84 år

20% av vaksinedosene brukes kontinuerlig til helsepersonell. Vi har til nå satt 463 vaksinedoser i Fauske

Uke 4

Over halvparten av beboerne på sykehjemmet har fått sin 2. dose med koronavaksine denne uka, og fredag startet vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år.

Uke 2 

Fauske kommune har mottatt 35 doser med vaksine. 

Uke 1

Fauske kommune startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 6. januar. Kommunen har fått tildelt 45 doser i uke 1. 

Vaksinasjon i aldersgruppen 16-17 år

Fauske kommune oppfordrer foreldre/foresatte med ungdom mellom 16-17 med kronisk underliggende sykdom å registrere disse for ønsket korona vaksinering.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes nå likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Registrering skjer ved bruk av LINK trykk her, eller ved å ringe tlf. 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00

Tidligere koronavaksine pressemeldinger

Publisert 29.01.21

Godt igang med koronavaksinering.

Over halvparten av beboerne på sykehjemmet har fått sin 2. dose med koronavaksine denne uka, og fredag startet vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år. Men vi ønsker at flere skal registrere seg. 

I løpet av et par uker håper vi på å kunne starte vaksinering i aldersgruppen 75-84 år.

Det er imidlertid enda mange som ikke har registrert seg. Fauske kommune ønsker at flere, spesielt de som er over 65 år og ønsker vaksine, registrerer seg. Vi anmoder pårørende om å hjelpe sine med å få registrert seg, enten ved bruk av link TRYKK her, eller på telefon 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00.

Selv om du som pårørende ikke bor i Fauske kommune, kan du registrere for dine via linken. 

Fauske kommune har tidligere informert innbyggere gjennom følgende kanaler:

 • Fauske kommunes hjemmeside
 • Fauske kommunes Facebookside
 • Annonsering i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Flere redaksjonelle reportasjer i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Brev hjem til de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten
 • Det er ringt til alle over 85 år som ikke allerede hadde registrert seg

 Publisert 7.01.21

Hvordan vil koronavaksineringen foregå i Fauske kommune?

 

Fauske kommune startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 6. januar. Kommunen har fått tildelt 45 doser i uke 1. Vi vil ukentlig motta nye forsendelser med vaksine, uten at vi per dags dato vet hvor mange doser som blir tildelt Fauske kommune hver gang. Følg gjerne med her for oppdatering: https://www.fauske.kommune.no/informasjon-fra-kommunen.526536.no.html 

Fauske kommune forholder seg til sentrale myndigheter som har bestemt følgende prioritering for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Vaksinering av kritisk helsepersonell vil også videre foregå parallelt med vaksinering av resten av befolkningen. Vi vil benytte oss av Helseboka for timebestilling for vaksine og jobber nå med å få på plass et system hvor innbyggerne i første omgang kan registrere at de ønsker vaksinen. Nærmere informasjon kommer snart.

Registrering og prioritering av koronavaksine

Fauske kommune ønsker nå å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år til å registre seg.

Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  Trykk HER «linken». 

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -12.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen. Det er viktig at du registrer deg også selv om du ikke ønsker vaksine, da dette er viktig informasjon for oss. Vi oppfordrer til registrering så snart som mulig slik at vi skal kunne planlegge vaksineringen på en god måte.

Etter at du har registrert deg, trenger du ikke foreta deg noe. Du vil få varsel på SMS om når du kan bestille time. Nærmere informasjon kommer.

Alle som får time til vaksinasjon vil få beskjed om hvor de skal møte opp. For de som ikke kommer seg til vaksinasjonssted jobbes det med å etablere et skysstilbud. Dette er en stor jobb for kommunen, og vi oppfordrer alle pårørende som kan – til å hjelpe sine både med å registrere seg i Helseboka og følge til vaksinasjonssted.

Fauske kommune vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle sine sykehjemsbeboere som ønsker det. Fra neste uke vil inntil 20% av vaksinedosene vi mottar bli brukt til å vaksinere helsepersonell

Vi legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på nasjonale føringer gitt av Folkehelseinstituttet:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 1. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 2. Alder 18.44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 3. Alder 55-64 år
 4. Alder 45-54 år

Ikke alle med astma regnes å være i risikogruppen.

Er du usikker på din(e) diagnose(r) kan du kontakte fastlegen din.

Vårt mål er at alle som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Du trenger ikke å være bekymret for å ta plassen til noen i vaksinasjonskøen. Prioriteringene blir automatisk gjort når du registrerer deg.

Koronavaksinen er gratis.

Hvor mange vaksinedoser vi ukentlig vil motta framover er fremdeles usikkert, og det er derfor vanskelig å anslå hvor fort vi får vaksinert de ulike gruppene. I uke 2 vil vi motta 35 doser.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker

Korona vaksine typer:
Vi setter for øyeblikket bare Pfizer,BioNTech Cominarty.

AstraZeneca vaksinen har vi foreløpig bare gitt til personer under 65 år og som er prioritert helsepersonell. Denne vaksinen er satt på vent. Se status vaksinering.

Fauske kommune ønsker å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år til å registre seg i Helseboka. Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  trykk HER.

Sist oppdatert 21. april 2021