Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. okt. 2021 kl. 09:54

Ingen personer er isolert.

Koronavaksine

Koronavaksine telefon man.-fred. 9:00-11:00. 75 60 46 50

Barometer.PNG
 
Status vaksinering: 
 • Du kan nå bestille time til 3. dose med koronavaksine. 
 • Finner du ikke timer eller får du ikke bekreftelse på melding, kan du trykke på lenken som du fikk på din mobiltelefon og prøve igjen.
 • Det er stor pågang på koronavaksine-telefonen. 
 • All vaksinering foregår i kommunestyresalen, administrasjonsbygget.Torggata 21, 8200 Fauske.
 • Trykk her for influensavaksinen.

Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. Den tredje vaksinedosen kan gis tidligst 6 måneder etter at de har fått sin andre vaksinedose. Oppfriskningsdosene til gruppen som er 85 år og over etterfølges av en trinnvis oppfriskningsvaksinering av 75-84-åringene og deretter 65-74-åringene.

Vi oppfordrer dere i målgruppen om å bestille time HER. Trenger du hjelp til å bestille time, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -11.00. Pårørende eller andre kan bestille time på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen.

Tilbyr 3. dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Til deg med alvorlig svekket immunforsvar som følge av sykdom eller medisiner:

Folkehelseinstituttet (FHI) har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar. Det blir sendt ut brev fra sykehusene til de personen dette gjelder. De vil i brevet få beskjed om at de skal kontakte kommunen for å få vaksinen eller om de har fått time på sykehuset for vaksinering.
For noen kan det ta litt tid å motta dette brevet fra sykehuset. Det er også mulig å vise frem annen dokumentasjon på diagnose eller medisin som kvalifiserer til at det skal gis enn tredje dose.

Hvorfor tilbys en tredje dose til de med svekket immunforsvar?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har generelt dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.  Det er imidlertid viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske og bør derfor fortsatt ta forholdsregler for å unngå smitte. I tillegg er det viktig at nærkontakter i samme husstand er vaksinert.

Hvilke bivirkninger kan jeg forvente etter en tredje dose?
Det er ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen enn det som tidligere er kjent etter den første og andre dosen.

Hvem er det som nå tilbys en tredje dose?
Det er to grupper med alvorlig svekket immunforsvar som nå tilbys tredje dose:

 1. De som har en av følgende sykdommer som gir svekket immunforsvar.

1. Organtransplanterte
2. Benmargstransplantasjon siste 2 årene eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
3. Alvorlig og moderat primær immunsvikt.
4. Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5.
5. Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Disse kommer til å få brev fra sykehuset som bekrefter at de bør få 3. dose vaksine.

 1. De som går på enkelte medisiner som gir alvorlig svekket immunforsvar.

Hvordan få time for tredje dose?
De som tilhører en av gruppene som er beskrevet under, kan få tredje dose ved å bestille time for vaksinering på Fauske sin hjemmesider.

Du vil få beskjed om å bestille to timer. Den andre timen ber du personalet ved vaksinasjonstedet om å slette når du møter opp til vaksinering. 

Alle som får 3. dose vaksine må vise frem dokumentasjon som bekrefter at de skal ha vaksine.

Ta med brev, epikrise, eller poliklinisk notat fra sykehuset, (kan hentes på HelseNorge.no), resept, medisinliste (kan hentes på HelseNorge.no), eller medikamentpakning med navn og datert etikett fra apoteket.

OBS! Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling må vente på̊ brev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå̊ unødvendige bivirkninger.

Liste over de medisinene dette gjelder, for noen av medisinene er dosen som tas, eller når mediskamente ble brukt, også av betydning:

 • Abatacept (Orencia®)
 • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 • Anakinra (Kineret®)
 • Azathioprin (Imurel®)
 • Baricitinib (Olumiant®)
 • Belimumab (Benlysta®)
 • Brodalumab (Kyntheum®)
 • Certolizumab pegol (Cimizia®)
 • Ciklosporin (Sandimmun®)
 • Cortison >100 mg daglig >1mnd
 • Cyclofosfamid (Sendoxan®) Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
 • Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 • Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 • Filgotinib (Jyseleca®)
 • Fingolimod (Gilenya®)
 • Golilumab (Simponi®)
 • Guselkumab (Tremfya®)
 • Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 • Iksekizumab (Talz®)
 • Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
 • Leflunomid (Arava®)
 • Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
 • Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 • Mykofenolat (Cellcept®)
 • Okrelizumab (Ocrevus®) 2Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
 • Omalizumab (Xolair®)
 • Ozanimod (Zeposia®)
 • Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
 • Rilonacept (Arcalyst®)
 • Risankizumab (Skyrizi®)
 • Rituksimab (MabThera®, Rixathon®) Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering. Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.
 • Secukinumab (Cosentyx®)
 • Sulfasalazin (Salazopyrin®)
 • Takrolimus (Prograf®)
 • Tocilizumab (RoActemra®)
 • Tofacitinib (Xeljanz®)
 • Upadacitinib (Rinvoq®)
 • Ustekinumab (Stelara®)
 • Vedolizumab (Entyvio®)

 

Massevaksinering av elever.

 

Det planlegges oppstart med massevaksinering av barn fra fylte 12 - 15 år fredag 10. september 2021. Vaksineringen vil gjennomføres på skolen i skoletida. Vaksinen som tilbys er Pfizer, dette i tråd med FHIs anbefaling. For barn født i 2009 som enda ikke er fylt 12 år, oppfordres foreldre til å registrere sine barn fortløpende.

 

Vaksinasjon vil bestå av 1 dose i denne omgang. Et eventuelt behov for 2. dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som er kommet lenger i vaksinasjon av denne aldersgruppen. De som har gjennomgått koronainfeksjon skal ikke vaksineres.

 

Registrer deg.

I forkant av vaksineringen må alle foresatte registrere sine barn. Dette gjøres ved at foreldrene logger seg inn på lenken nedenfor. Når de er innlogget, får de et alternativ: «Velg hvem du vil sende inn opplysninger om. Du kan sende inn for deg selv, noen du er foresatt for». Her legger de inn informasjon om barnet.

 

 

Samtykke.

Barn under 16 år trenger bekreftelse fra begge foreldre. Samtykkeskjema må fylles ut før vaksinering. Dette må tas med når man kommer til vaksinering. Se skjema nedenfor.

 

Fauske kommune ønsker nå å tilby alle 16 og 17 åringer født i 2004 og 2005 vaksine.

​Regjerningen har besluttet at 16- og 17 åringer i Norge skal få tilbud om koronavaksine etter råd fra Folkehelseinstituttet.

Fauske kommune ønsker nå å tilby alle 16 og 17 åringer født i 2004 og 2005 vaksine. Vaksineringen starter i uke 35. 

Det er Pfizer-vaksinen som vil bli gitt til denne aldersgruppen. Vaksineringen vil i all hovedsak foregå på Fauske videregående skole. Alle elever tilknyttet denne skolen i angitt aldersgruppe vil få tilbud om vaksine. Nærmere informasjon vil bli gitt fra skolen, og på kommunens Facebook og hjemmeside.

De som er fylt 16 år, og er helserettslig myndig, kan samtykke til vaksinasjonen selv. For de som er født i 2005 og ikke har fylt 16 år, må det innhentes samtykke fra begge foreldre.

Det er få ungdommer som har blitt alvorlig syke av coronaviruset, men det har vært en del smitte blant denne aldersgruppen. Vaksinasjon vil bidra til å beskytte de få som kan bli alvorlig syke hvis de smittes, i tillegg til å redusere smittespredning i samfunnet.

Kombinasjon av Pfizer og Moderna-vaksinen

Fauske mottar nå mange doser Moderna-vaksine framover, i tillegg til Pfizer. Mange som har fått Pfizer som 1. dose vil få Moderna som 2. dose. De to tilgjengelige mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna anses som likeverdige. De bygger på den samme teknologien, og det å kombinere ulike koronavaksiner gir minst like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.

Drop-in

Denne uken tilbyr vi drop-in koronavaisine på følgende tidspunkt ved vaksinesenteret i Idrettshallen på Vestmyra:

 • torsdag 26.august kl 12.00 - 18.30 og
 • fredag 27. august kl. 12.00 – 13.30.

Tilbudet gjelder for både de som ikke har fått 1. dose mot korona og de som ønsker å framskynde dose 2. Ved framskynding av dose 2, må det ha gått minimum 4 uker siden første dose. Dette gjelder for de som er født i 2003 eller tidligere.

Personer fra andre kommune enn Fauske kan også benytte seg av tilbudet.

Ved å benytte drop-in trenger man ikke å registrere seg på forhånd. Når man møter opp på vaksinesenteret vil man bli både registrert, få vaksine og evt. få avtalt tidspunkt for andre dose.

Fauske kommune har nå invitert alle i vaksinekøen til vaksinering.

Alle som har registrert seg i koronavaksinekøen i Fauske kommune har nå blitt invitert til å bestille seg time til vaksinering.  

Jeg er enda ikke invitert, hvorfor?

Hvis du lurer på hvorfor du enda ikke er blitt kalt inn til vaksinering må du så fort som mulig få registrert deg i vaksinekøen eller ringe til koronavaksine telefonen 75 60 46 50. Trykk her for å registrere deg i vaksinekøen. 
Vi kommer til å fortløpende invitere dem som har registrerer seg sent. Det er nå alles tur til å få koronavaksinen. Registrer deg nå.

Jeg har registrert meg i kø, men er ikke kalt inn til å bestille time?

Har du ikke fått melding på din mobiltelefon til å bestille deg time, ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen 75 60 46 50 mandag - fredag mellom kl 9:00-14:00.
Det er flere ting som kan ha forårsaket at du ikke har fått beskjed. Ta kontakt så hjelper vi deg så godt vi kan.

Vi vet ikke hvordan vaksinetilgangen blir til høsten, så det er en fordel å sette deg opp til vaksinering nå som dette er mulig. 

Er du student og trenger koronavaksine?

Plakat Student A3..JPG

Studenter som oppholder seg i Fauske kommune denne sommeren vil få tilbud om 1. dose koronavaksine her dersom de ønsker det. Andre dose vil for mange komme etter studiestart og det er derfor bestemt at studentene får tilbud om den dosen i den kommunen de studerer.

I tillegg ønsker vi at utenlandsstudentene skal kunne være ferdig vaksinerte før de reiser til studielandet.

Registrer deg i vår digitale vaksinekø, så får du tilbud om time for vaksinering. Skal du studere i utlandet etter sommeren bør du i tillegg ringe vaksinetelefonen 75 60 46 50 man.-fred. mellom kl 9:00 og 14:00.

Studenter som er folkeregistrerte i kommunen de studerer i bør takke nei til tilbud om 1. vaksinedose dersom de ikke kommer til å ta den der.

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

Kombinasjon mRNA-vaksinetyper

For å oppnå best mulig beskyttelse for flest mulig personer raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to mRNA-vaksinene. Norge vil motta mer Moderna-vaksine framover, og flere kommuner enn tidligere vil motta denne vaksinen. Det legges da opp til at noen personer som har fått Comirnaty som dose 1 vil få Moderna som dose 2- Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia. Vaksinene baserer seg på samme teknologi og de er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Trykk på  lenken til helsenorge nedenfor for å se ditt sertifikat:

Se gjerne vår samleside om utenlandsreiser og koronasertifikat. 

Se detaljert vaksinasjons tall her

Sist oppdatert 28. September 2021.

Totalt er det satt 14 030 vaksine doser.

Gruppe Dose 1 Dose 2
2. 85 år og opp: 100% 97%
3. 75-84 år: 94% 91% 
4a. 65-74 år  95% 90%
4a. 16-64 år med høy risiko 98% 94%
5. 55-64 år med sykdommer/tilstand 90% 87%
6. 45-54 år med sykdommer/tilstand 98% 96%
7. 18-44 år med sykdommer/tilstand 97% 87%
8. Alder 55-64 år uten sykdommer 96% 93%
9. Alder 45-54 år uten sykdommer 98% 91%
10a. Alder 18-24 år og  65% 50%
10b. Alder 40-44 år 96% 87%
11. Alder 25-39 år 58% 51%
Alder 16-17 år 86%  
Alder 12-15 år 72%  


7 211 personer har fått en dose med vaksine og 6 819 har fått to doser og er dermed full vaksinert. 

Informasjon til dem som har fått AstraZeneca vaksinen

Virusvektorvaksinene (herunder Astra Zeneca) og mRNA-vaksinene (herunder Pfizer, Moderna) som er godkjente i Norge, gir beskyttelse basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet.

Når det så gis en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose. Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og etterfulgt av en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen.

Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er heller ikke et problem å gi forskjellige vaksiner for samme sykdom med andre vaksiner (for eksempel ulike vaksiner mot kikhoste og polio). Land som Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark har valgt å tilby mRNA-vaksine som andre dose til de som har fått AstraZeneca-vaksinen som første dose, i noen av landene bare for de yngre aldersgrupper.

Vaksinasjon i aldersgruppen 16-17 år

Fauske kommune oppfordrer foreldre/foresatte med ungdom mellom 16-17 med kronisk underliggende sykdom å registrere disse for ønsket korona vaksinering.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes nå likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Registrering skjer ved bruk av LINK trykk her, eller ved å ringe tlf. 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00

Tidligere koronavaksine pressemeldinger

Publisert 29.01.21

Godt igang med koronavaksinering.

Over halvparten av beboerne på sykehjemmet har fått sin 2. dose med koronavaksine denne uka, og fredag startet vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år. Men vi ønsker at flere skal registrere seg. 

I løpet av et par uker håper vi på å kunne starte vaksinering i aldersgruppen 75-84 år.

Det er imidlertid enda mange som ikke har registrert seg. Fauske kommune ønsker at flere, spesielt de som er over 65 år og ønsker vaksine, registrerer seg. Vi anmoder pårørende om å hjelpe sine med å få registrert seg, enten ved bruk av link TRYKK her, eller på telefon 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00.

Selv om du som pårørende ikke bor i Fauske kommune, kan du registrere for dine via linken. 

Fauske kommune har tidligere informert innbyggere gjennom følgende kanaler:

 • Fauske kommunes hjemmeside
 • Fauske kommunes Facebookside
 • Annonsering i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Flere redaksjonelle reportasjer i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Brev hjem til de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten
 • Det er ringt til alle over 85 år som ikke allerede hadde registrert seg

 Publisert 7.01.21

Hvordan vil koronavaksineringen foregå i Fauske kommune?

 

Fauske kommune startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 6. januar. Kommunen har fått tildelt 45 doser i uke 1. Vi vil ukentlig motta nye forsendelser med vaksine, uten at vi per dags dato vet hvor mange doser som blir tildelt Fauske kommune hver gang. Følg gjerne med her for oppdatering: https://www.fauske.kommune.no/informasjon-fra-kommunen.526536.no.html 

Fauske kommune forholder seg til sentrale myndigheter som har bestemt følgende prioritering for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Vaksinering av kritisk helsepersonell vil også videre foregå parallelt med vaksinering av resten av befolkningen. Vi vil benytte oss av Helseboka for timebestilling for vaksine og jobber nå med å få på plass et system hvor innbyggerne i første omgang kan registrere at de ønsker vaksinen. Nærmere informasjon kommer snart.

Registrering og prioritering av koronavaksine

Fauske kommune ønsker nå å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år til å registre seg.

Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  Trykk HER «linken». 

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -12.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen. Det er viktig at du registrer deg også selv om du ikke ønsker vaksine, da dette er viktig informasjon for oss. Vi oppfordrer til registrering så snart som mulig slik at vi skal kunne planlegge vaksineringen på en god måte.

Etter at du har registrert deg, trenger du ikke foreta deg noe. Du vil få varsel på SMS om når du kan bestille time. Nærmere informasjon kommer.

Alle som får time til vaksinasjon vil få beskjed om hvor de skal møte opp. For de som ikke kommer seg til vaksinasjonssted jobbes det med å etablere et skysstilbud. Dette er en stor jobb for kommunen, og vi oppfordrer alle pårørende som kan – til å hjelpe sine både med å registrere seg i Helseboka og følge til vaksinasjonssted.

Fauske kommune vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle sine sykehjemsbeboere som ønsker det. Fra neste uke vil inntil 20% av vaksinedosene vi mottar bli brukt til å vaksinere helsepersonell

Vi legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på nasjonale føringer gitt av Folkehelseinstituttet:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 1. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 2. Alder 18.44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 3. Alder 55-64 år
 4. Alder 45-54 år

Ikke alle med astma regnes å være i risikogruppen.

Er du usikker på din(e) diagnose(r) kan du kontakte fastlegen din.

Vårt mål er at alle som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Du trenger ikke å være bekymret for å ta plassen til noen i vaksinasjonskøen. Prioriteringene blir automatisk gjort når du registrerer deg.

Koronavaksinen er gratis.

Hvor mange vaksinedoser vi ukentlig vil motta framover er fremdeles usikkert, og det er derfor vanskelig å anslå hvor fort vi får vaksinert de ulike gruppene. I uke 2 vil vi motta 35 doser.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker

koronavaksine tel okt.PNG

Korona vaksine typer:
Vi setter for øyeblikket bare Pfizer,BioNTech Cominarty.

AstraZeneca vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. 

Trykk lenken nedenfor for å velge mellom ledige timer til koronavaksine. 

Sist oppdatert 26. oktober 2021