Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
31. juli 2021 kl. 13:23

Ingen personer er isolert. Ingen er i smittekarantene.

Koronavaksine

Koronavaksine telefon man.-fred. 9:00-14:00. 75 60 46 50

Barometer.PNG
 
Status vaksinering: 
 • 04.08.21 er det planlagt å vaksinere 348 personer med Pfizer,BioNTech Cominarty.
 • Intervallet mellom dosene økes til 12 uker. Gjelder for prioriteringsgruppe 8: Aldersgruppen 55-64 år og yngre grupper. 
 • Finner du ikke timer eller får du ikke bekreftelse på melding, kan du trykke på lenken som du fikk på din mobiltelefon og prøve igjen.
 • Det er stor pågang på koronavaksine-telefonen. 
 • All vaksinering foregår på Fauske Idrettshall, Fauskemyra, 8200 Fauske.

Fauske kommune har nå invitert alle i vaksinekøen til vaksinering.

Alle som har registrert seg i koronavaksinekøen i Fauske kommune har nå blitt invitert til å bestille seg time til vaksinering.  

Jeg er enda ikke invitert, hvorfor?

Hvis du lurer på hvorfor du enda ikke er blitt kalt inn til vaksinering må du så fort som mulig få registrert deg i vaksinekøen eller ringe til koronavaksine telefonen 75 60 46 50. Trykk her for å registrere deg i vaksinekøen. 
Vi kommer til å fortløpende invitere dem som har registrerer seg sent. Det er nå alles tur til å få koronavaksinen. Registrer deg nå.

Jeg har registrert meg i kø, men er ikke kalt inn til å bestille time?

Har du ikke fått melding på din mobiltelefon til å bestille deg time, ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen 75 60 46 50 mandag - fredag mellom kl 9:00-14:00.
Det er flere ting som kan ha forårsaket at du ikke har fått beskjed. Ta kontakt så hjelper vi deg så godt vi kan.

Vi vet ikke hvordan vaksinetilgangen blir til høsten, så det er en fordel å sette deg opp til vaksinering nå som dette er mulig. 

Er du student og trenger koronavaksine?

Plakat Student A3..JPG

Studenter som oppholder seg i Fauske kommune denne sommeren vil få tilbud om 1. dose koronavaksine her dersom de ønsker det. Andre dose vil for mange komme etter studiestart og det er derfor bestemt at studentene får tilbud om den dosen i den kommunen de studerer.

I tillegg ønsker vi at utenlandsstudentene skal kunne være ferdig vaksinerte før de reiser til studielandet.

Registrer deg i vår digitale vaksinekø, så får du tilbud om time for vaksinering. Skal du studere i utlandet etter sommeren bør du i tillegg ringe vaksinetelefonen 75 60 46 50 man.-fred. mellom kl 9:00 og 14:00.

Studenter som er folkeregistrerte i kommunen de studerer i bør takke nei til tilbud om 1. vaksinedose dersom de ikke kommer til å ta den der.

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

Regjeringen åpner for å prioritere ansatte i barnehager og skoler i vaksinekøen

Kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Regjeringen vil legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten.

Det er kommunene selv som vurderer om de vil omprioritere. Omprioriteringen kan de gjøre først når de har vaksinert helsepersonell og risikogruppene.  FHI og regjeringen skal gi kommunene tilbakemelding på når dette arbeidet skal starte.

Oppdatering:
Lærere og barnehageansatte blir dosert med ti prosent av vaksinedosene kommunen får hver uke. 

Kombinasjon mRNA-vaksinetyper

For å oppnå best mulig beskyttelse for flest mulig personer raskest mulig, vil noen bli tilbudt en kombinasjon av de to mRNA-vaksinene. Norge vil motta mer Moderna-vaksine framover, og flere kommuner enn tidligere vil motta denne vaksinen. Det legges da opp til at noen personer som har fått Comirnaty som dose 1 vil få Moderna som dose 2- Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia. Vaksinene baserer seg på samme teknologi og de er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. 

Koronasertifikat

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sykdom og resultatet hvis du har negativ koronatest. 

Trykk på  lenken til helsenorge nedenfor for å se ditt sertifikat:

Se gjerne vår samleside om utenlandsreiser og koronasertifikat. 

Se detaljert vaksinasjons tall her

Sist oppdatert 2. August 2021.

Totalt er det satt 9 775 vaksine doser.

Gruppe Dose 1 Dose 2
2. 85 år og opp: 100% 97%
3. 75-84 år: 94% 91% 
4a. 65-74 år  95% 90%
4a. 16-64 år med høy risiko 98% 94%
5. 55-64 år med sykdommer/tilstand 90% 60%
6. 45-54 år med sykdommer/tilstand 90% 74,2%
7. 18-44 år med sykdommer/tilstand 79% 50%
8. Alder 55-64 år uten sykdommer 84% 34%
9. Alder 45-54 år uten sykdommer 87% 29%
10a. Alder 18-24 år og  70,3% 10%
10b. Alder 40-44 år 71%% 17,3%
11. Alder 25-39 år 53% 8,4%

Flere prioriterte helsepersonell har fått vaksine. Tallene over er justert etter antallet med folkeregistrert adresse i kommunen. Man har vaksinert alle i gruppen over 85 år som har har kunnet få vaksinen, og har ønsket den. Vi har prioritert at så mange som mulig får vaksine dose 1 og dermed økt intervallen mellom dose 1 og 2 etter de nasjonale føringene. 

270 personer har fått en dose av AstraZeneca Covid-19 vaksinen. Denne vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.  
115 personer har fått Moderna vaksinen som sin andre dose. 
5 858 personer har fått en dose med vaksine og 3 587 har fått to doser og er dermed full vaksinert. 

Når er det min tur?

Det er vanskelig å beregne når de neste gruppene blir vaksinert siden vi ikke vet hvor mange vaksine doser vi får frem i tid. Kommunen får bare beskjed om antall doser uker av gangen. Regjeringen har fra og med 3.05.21 økt intervallene mellom dosene fra 6 uker til 12 uker som vil gjøre at mange flere får den første dosen. Dette gjelder fra prioriteringsgruppen 8: 55-64 år uten sykdommer. Følg med på vaksine status for oppdatering.

For dem som ønsker å se frem til en omtrentelig dato, setter vi opp nedenfor en lett beregning ut fra dagens mengder av doser som vi har fått (ca. 300 doser ukentlig). Dose 2 til dem som har fått vaksine tidligere kommer til å ta en del av dosene ukentlig. Så selv om vi får 300 doser en uke vil mange bli gitt til dose 2. Dette er bare estimerte tall og det tas forbehold om endringer som kan forkorte eller forlenge vaksinasjonsplanen. 

Prioriteringsgruppe:
5.  Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 300 personer- Uke 18-21
6.  Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 230 personer- Uke 22-23
7.  Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander- ca. 330 personer- Uke 24-25
8.  Alder 55-64 år- ca. 710 personer- Uke 25-26
9.  Alder 45-54 år- ca 720 personer- Uke 26-28 
10. Alder 18-24 år og 40-44 år- ca. 620 personer- Uke 28-30
11. Alder 25-39 år - ca. 60 personer- Uke 30 og ut.

Vaksineringen skal fortsette gjennom hele sommer ferien. 

Informasjon til dem som har fått AstraZeneca vaksinen

Virusvektorvaksinene (herunder Astra Zeneca) og mRNA-vaksinene (herunder Pfizer, Moderna) som er godkjente i Norge, gir beskyttelse basert på det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med virusvektorvaksine har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet.

Når det så gis en dose med mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose. Vi vet også at kombinasjonen av gjennomgått covid-19-sykdom og etterfulgt av en vaksinedose gir god beskyttelse mot sykdommen.

Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt selv om man stimulerer det på to forskjellige måter. Det er heller ikke et problem å gi forskjellige vaksiner for samme sykdom med andre vaksiner (for eksempel ulike vaksiner mot kikhoste og polio). Land som Tyskland, Frankrike, Sverige og Danmark har valgt å tilby mRNA-vaksine som andre dose til de som har fått AstraZeneca-vaksinen som første dose, i noen av landene bare for de yngre aldersgrupper.

Vaksinasjon i aldersgruppen 16-17 år

Fauske kommune oppfordrer foreldre/foresatte med ungdom mellom 16-17 med kronisk underliggende sykdom å registrere disse for ønsket korona vaksinering.

For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. Det åpnes nå likevel for vaksinasjon av ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 16 år. Dette er først og fremst ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer i listen under. Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt.

Personer med følgende sykdommer/ tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom) 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året

Registrering skjer ved bruk av LINK trykk her, eller ved å ringe tlf. 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00

Tidligere koronavaksine pressemeldinger

Publisert 29.01.21

Godt igang med koronavaksinering.

Over halvparten av beboerne på sykehjemmet har fått sin 2. dose med koronavaksine denne uka, og fredag startet vaksinering av hjemmeboende eldre over 85 år. Men vi ønsker at flere skal registrere seg. 

I løpet av et par uker håper vi på å kunne starte vaksinering i aldersgruppen 75-84 år.

Det er imidlertid enda mange som ikke har registrert seg. Fauske kommune ønsker at flere, spesielt de som er over 65 år og ønsker vaksine, registrerer seg. Vi anmoder pårørende om å hjelpe sine med å få registrert seg, enten ved bruk av link TRYKK her, eller på telefon 75 60 46 50 på hverdager fra 09.00 – 12.00.

Selv om du som pårørende ikke bor i Fauske kommune, kan du registrere for dine via linken. 

Fauske kommune har tidligere informert innbyggere gjennom følgende kanaler:

 • Fauske kommunes hjemmeside
 • Fauske kommunes Facebookside
 • Annonsering i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Flere redaksjonelle reportasjer i Avisa Nordland og Saltenposten
 • Brev hjem til de som mottar tjenester fra hjemmetjenesten
 • Det er ringt til alle over 85 år som ikke allerede hadde registrert seg

 Publisert 7.01.21

Hvordan vil koronavaksineringen foregå i Fauske kommune?

 

Fauske kommune startet vaksineringen av sykehjemsbeboere 6. januar. Kommunen har fått tildelt 45 doser i uke 1. Vi vil ukentlig motta nye forsendelser med vaksine, uten at vi per dags dato vet hvor mange doser som blir tildelt Fauske kommune hver gang. Følg gjerne med her for oppdatering: https://www.fauske.kommune.no/informasjon-fra-kommunen.526536.no.html 

Fauske kommune forholder seg til sentrale myndigheter som har bestemt følgende prioritering for vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år eller eldre
 3. Alder 75 til 84 år
 4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Vaksinering av kritisk helsepersonell vil også videre foregå parallelt med vaksinering av resten av befolkningen. Vi vil benytte oss av Helseboka for timebestilling for vaksine og jobber nå med å få på plass et system hvor innbyggerne i første omgang kan registrere at de ønsker vaksinen. Nærmere informasjon kommer snart.

Registrering og prioritering av koronavaksine

Fauske kommune ønsker nå å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år til å registre seg.

Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  Trykk HER «linken». 

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ringe 75 60 46 50 på hverdager mellom kl. 09.00 -12.00. Pårørende eller andre kan registrere på vegne av deg, og vi oppfordrer til dette da det fort kan bli mye kø på telefonen. Det er viktig at du registrer deg også selv om du ikke ønsker vaksine, da dette er viktig informasjon for oss. Vi oppfordrer til registrering så snart som mulig slik at vi skal kunne planlegge vaksineringen på en god måte.

Etter at du har registrert deg, trenger du ikke foreta deg noe. Du vil få varsel på SMS om når du kan bestille time. Nærmere informasjon kommer.

Alle som får time til vaksinasjon vil få beskjed om hvor de skal møte opp. For de som ikke kommer seg til vaksinasjonssted jobbes det med å etablere et skysstilbud. Dette er en stor jobb for kommunen, og vi oppfordrer alle pårørende som kan – til å hjelpe sine både med å registrere seg i Helseboka og følge til vaksinasjonssted.

Fauske kommune vil i løpet av neste uke ha vaksinert alle sine sykehjemsbeboere som ønsker det. Fra neste uke vil inntil 20% av vaksinedosene vi mottar bli brukt til å vaksinere helsepersonell

Vi legger opp til en trinnvis vaksinering av befolkningen basert på nasjonale føringer gitt av Folkehelseinstituttet:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder over 85 år
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 1. Alder 55–64 år med disse sykdommene/ tilstandene:
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/ eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege
 1. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 2. Alder 18.44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5
 3. Alder 55-64 år
 4. Alder 45-54 år

Ikke alle med astma regnes å være i risikogruppen.

Er du usikker på din(e) diagnose(r) kan du kontakte fastlegen din.

Vårt mål er at alle som blir anbefalt vaksinasjon, velger å ta vaksinen. Du trenger ikke å være bekymret for å ta plassen til noen i vaksinasjonskøen. Prioriteringene blir automatisk gjort når du registrerer deg.

Koronavaksinen er gratis.

Hvor mange vaksinedoser vi ukentlig vil motta framover er fremdeles usikkert, og det er derfor vanskelig å anslå hvor fort vi får vaksinert de ulike gruppene. I uke 2 vil vi motta 35 doser.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker

Koronavaksine telefon.PNG

Korona vaksine typer:
Vi setter for øyeblikket Pfizer,BioNTech Cominarty.

AstraZeneca vaksinen er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet. 

Fauske kommune ønsker å få oversikt over alle i kommunen om de ønsker vaksine eller ikke. Vi oppfordrer befolkningen over 18 år (født 2003 eller før) til å registre seg i Helseboka. 

Her kan du registrere om du ønsker vaksinen eller ikke  trykk HER.

Sist oppdatert 02. august 2021