Fauske kommune inviterer til en rekke temakvelder der ulike utfordringer og tema knyttet til kreft vil bli belyst. Frisklivssentralen har fått tilskudd fra Statsforvalteren til ulike aktiviteter, og dette er et samarbeid mellom Frisklivssentralen v/Carine Sollund og Kreftteamet i Fauske kommune v/ Gry Nilsen og Merete Hansen. 

Nesten alle har på et eller annet vis blitt berørt av kreftsykdom, enten fordi man selv er syk eller har vært syk, eller at noen av våre pårørende eller venner er rammet av sykdom. Det vi erfarer og ofte får tilbakemelding på er at informasjonsbehovet er stort, både hos den syke men også blant dem som står dem nær.

Vi tar utgangspunkt i at temakveldene holdes hver andre onsdag i måneden utover neste år, men kommer tilbake til nøyaktig tidspunkt etter hvert. Temakveldene er åpne for alle som på et eller annet vis er rammet av kreft og/eller deres pårørende. Her åpnes det også for dialog og en kan spørre om det en måtte lure på. Det er ingen påmelding og bare å møte opp dersom du/dere ønsker.

Temaer som er planlagt berørt er:

  • Senskader etter kreftsykdom - 09.11.2021
  • NAV – hvordan finne frem i systemet over de rettigheter du som syk/dine pårørende har - 09.12.2021
  • Frisklivssentralen v/ Carine – daglige aktiviteter/viktigheten av bevegelse. 11.01.2022 (utsatt) 
  • Ernæring
  • Brystkreft
  • Prostatakreft
  • Lungekreft
  • Tarmkreft
  • Deg som pårørende
  • Vardesenteret

Med disse temakveldene ønsker vi å skape en større forståelse for hva kreftsykdom er og de ringvirkningene den kan ha. Der det er mulig vil det bli leid inn eksterne forelesere.