Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
krisesenter(1)_jpg
Kriseteam psykososialt

Krisesenteret i Salten

Døgnbemannet vakttelefon: 75 55 58 90

Krisesenteret har en egen hjemmeside hvor du kan finne mer informasjon: http://krisesenteret.bodo.kommune.no/  og mailadresse; krisesenteret@bodo.kommune.no

Krisesenteret skal yte hjelp til mennesker som lever i uverdige forhold med noen av sine nærmeste, og/eller som blir utsatt for vold, overgrep og krenkelser.

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt akutthjelp og oppfølging. Krisesenteret skal, der det er mulig, kunne følge opp personen i reetableringsfasen. Krisesenteret kan gi et beskyttet botilbud i en overgangsperiode.

Krisesenteret i Salten er lokalisert i Bodø, og betjener hele Salten-regionen.

Krisesenteret i Salten er et lavterskeltilbud for volds- og overgrepsutsatte mennesker og deres barn uten krav om timebestilling eller henvisning.