Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Lag og foreninger/Kulturdager og festivaler i Fauske kommune

Festivaler i Fauske kommune

05. november 2009

Fauske kommune har årlig flere faste kulturdager/festivaler:

Gata-festivalen,  http://www.gatafestivalen.no

Saltenbluesen, http://www.fauskebluesklubb.no

Salten Mat & Kulturfestival, https://www.facebook.com/252445468924637/photos/261678838001300/

Kobberløpet: https://kobberlopet.no

SØKNADSSKJEMA TILSKUDD TIL KULTURFESTIVALER]