Kulturmidler fra Fauske kommune

KULTURMIDLER - søknadsfrist: 28. mars 2018.

Vi minner om frist for å søke om kulturmidler fra Fauske kommune. Søknadsskjema grunntilskudd . Søknaden må altså være innlevert (eller postlagt) seneste 28. mars.