Kulturpris til slektshistorielag

Kulturprisen til Fauske slektshistorielag

Fauske slektshistorielag er tildelt årets Kulturpris. Gratulerer til dere. Prisen ble delt ut torsdag 11. august under Fauskedagan. På bildet: Fra V. kultursjef Ketil Hugaas, Kjell Sture Hugaas, Nils-Christian Steinbakk, Kjell Bakken, Gro Anita Olsen og Andreas Vestvann.