Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark

Vedtak

08. april 2019

Kommunestyret vedtok i møte 28.03, sak 007/19, det fremlagte forslag til endring av områderegulering for Sulitjelma opplevelsespark med planid 2008008.

Bilde handlingsplan

Høring: Handlingsplan energi- og klima 2019-2022

Høring/offentlig ettersyn

05. mars 2019
Kart oppstartsvarsel_100x100

Områderegulering Stormyra Fauske

Varsel om oppstart

01. mars 2019

Detaljregulering Charlottatippen boligområde - Sulitjelma

Varsel om oppstart

28. februar 2019

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det igangsettes reguleringsarbeid for et boligområde på «Charlottatippen» i Sulitjelma, øst for Sagatun helse- og sosialsenter.

Norconsult AS er innleid til å forestå planarbeidet på vegne av forslagstiller Sulitjelma boligfond.

Detaljregulering Leivset

Varsel om oppstart

25. februar 2019

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, 162, 177 samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.

Navnesak - Stengvatnet

Høring

22. februar 2019

Kartverket reiser navnesak for å få fastsatt skrivemåten av navnet på et vann i Fauske kommune etter lov om stadnamn. Vatnet har feilaktig vært navngitt som Dansktjønna, som er et tjern et stykke unna dette vannet. Øvre Valnesfjord grunneierlag v/Asgeir Jordbru har via nettjenesten «Rett i kartet» informert Kartverket om at rett navn på vatnet er Stengvatnet. Ettersom Stengvatnet ikke har vært i offentlig bruk tidligere, oppretter Kartverket navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt skrivemåten til navnet.

Lysverkgården (2)_450x304

Familiens Hus ny konkurranse

15. februar 2019

Åpning av skuterløype

22. januar 2019

Turistløypa er åpen fra 23. januar.

Mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2

Offentlig ettersyn

22. januar 2019

Fauske kommune har hatt møte og fått tilsendt brev fra hjemmelshavere av gnr.104 bnr 17 hvor det bes om at bevaringsbestemmelsen for S3 i reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 blir tatt ut.

Det er vurdert at bestemmelsen for bevaringsområdet innenfor S3 kan fjernes slik at arealet endres til vanlig boligområde.