Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planvedtak - detaljregulering for Leivset - Saltbakken

19. desember 2019

Kommunestyret har i møte 12.12.2019, sak 117/19, egengodkjent detaljregulering for Leivset - Saltbakken.

 

 

Høring - Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv

Mulighet for alle å sende innspill - høringsfrist 16.01.2020

29. november 2019

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv ute til høring og offentlig ettersyn. Fauske kommune har utarbeidet planforslaget.

Forslag til detaljregulering for Furnes vest

Offentlig ettersyn

27. november 2019

I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til offentlig ettersyn.

Høring – Temaplan for rus og psykisk helse 2020 - 2024

Høringsfrist: 8. januar 2019

22. november 2019

Helse- og omsorgsutvalg – 017/19, har i møte 22.11.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Temaplan for rus og psykisk helse 2020 – 2024 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.
 

Merknader til planforslaget sendes innen 8. januar 2020 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no

Søknad akvakultur - endring av biomasse og areal Leivsethamran

Høringsfrist 18. desember 2019

18. november 2019

Høring - Demensplan 2020 - 2026

Høringsfrist: 3. desember 2019

16. oktober 2019

Helse- og omsorgsutvalg – 012/19, har i møte 16.10.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Demensplan 2020 – 2026 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.

 

Merknader til planforslaget sendes innen 3. desember 2019 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no
 

Bilde handlingsplan

Høring - Revidert handlingsplan klima og energi

Høringsfrist 29. november 2019

16. oktober 2019