Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Detaljregulering Hjerteløypa

Høring

13. juli 2018

Forslag til detaljregulering for COOP Sulitjelma

Offentlig ettersyn

11. juli 2018

I henhold til vedtak i Planutvalget 18.06.2018 i sak 077/18, legges forslag til detaljregulering for Coop Sulitjelma ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Detaljregulering for Havnegården

Vedtak

28. juni 2018

Kommunestyret har i møte 21.06.2018, sak 059/18, egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Havnegården

Detaljregulering - Marmorveien 7-9

Vedtak

28. juni 2018

Endelig vedtak ble fattet i Kommunestyret den 21.06.2018

Detaljregulering for Kirkeveien 13

Vedtak

28. juni 2018

Kommunestyret har i møte 21.06.2018, sak 060/18, egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Kirkeveien 13

Detaljregulering for Myrveien 13 og 15

Vedtak

27. juni 2018

Kommunestyret har i møte 21.06.2018, sak 062/18, egengodkjent følgende reguleringsplan:

Detaljregulering for Myrveien 13 og 15

Detaljregulering Løkåsåsen

Vedtak

26. juni 2018

Vedtak ble fattet i kommunestyre den 21. juni 2018

Forslag til endring av områdeplan for Sulitjelma opplevelsespark

Offentlig ettersyn

26. juni 2018

Planutvalget vedtok i møte den 18. juni, sak 081/18, å legge forslag til endring av områdereguering for Sulitjelma opplevelsespark (planid 2008008) ut til offentlig ettersyn.

Forslag til endring av reguleringsplan for Finneidlia 2

19. juni 2018

I den nylig vedtatte kommuneplanen er det gitt føringer for bruk av areal, herunder soneinndelinger for grad av utnyttelse. Det er også gitt åpning for å kunne tillate varig opphold/beboelse i 2. etg. på frittstående garasjer.

I den forbindelse ønsker Fauske kommune å tilpasse reguleringsplanen for Finneidlia 2 med føringer som er gitt i kommuneplanen.