Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Søknad akvakultur - endring av biomasse og areal Leivsethamran

Høringsfrist 18. desember 2019

18. november 2019

Plan- og utviklingsutvalgsmøte 22. november 2019

14. november 2019

Plan- og utviklingsutvalget avholder møte fredag 22. november 2019 på formannskapssalen, rådhuset.

Oppvekst- og kulturutvalgsmøte 21. november 2019

14. november 2019

Oppvekst- og kulturutvalget avholder møte torsdag 21. november 2019 kl 10.00 på formannskapssalen, rådhuset.

Helse- og omsorgsutvalgsmøte 20. november 2019

14. november 2019

Helse- og omsorgsutvalget avholder møte onsdag 20. november 2019 kl. 10.00 på formannskapssalen, rådhuset.

Flytting av politiske møter i november

01. november 2019

Grunnet møtekollisjon med andre møter flyttes møte i plan- og utviklingsutvalget tirsdag 19. november til fredag 22. november og formannskapsmøtet tirsdag 26. november til onsdag 27. november.

Høring - Demensplan 2020 - 2026

Høringsfrist: 3. desember 2019

16. oktober 2019

Helse- og omsorgsutvalg – 012/19, har i møte 16.10.2019 fattet følgende vedtak i saken:

Helse- og omsorgsutvalget vedtar å legge ut forslag til Demensplan 2020 – 2026 på høring og offentlig ettersyn med frist på 6 uker.

 

Merknader til planforslaget sendes innen 3. desember 2019 til Fauske kommune, postboks 93, 8201 Fauske, eller postmottak@fauske.kommune.no
 

Bilde handlingsplan

Høring - Revidert handlingsplan klima og energi

Høringsfrist 29. november 2019

16. oktober 2019