Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Kunngjøringer og høringer

Planforslag Åsmyra industripark

Høringsfrist 5. april 2019

22. februar 2019

Navnesak - Stengvatnet

Høring

22. februar 2019

Kartverket reiser navnesak for å få fastsatt skrivemåten av navnet på et vann i Fauske kommune etter lov om stadnamn. Vatnet har feilaktig vært navngitt som Dansktjønna, som er et tjern et stykke unna dette vannet. Øvre Valnesfjord grunneierlag v/Asgeir Jordbru har via nettjenesten «Rett i kartet» informert Kartverket om at rett navn på vatnet er Stengvatnet. Ettersom Stengvatnet ikke har vært i offentlig bruk tidligere, oppretter Kartverket navnesak etter lov om stadnamn for å få fastsatt skrivemåten til navnet.

Vestmyra skole_200x101

Har du høye strømkostnader? Finn forslag til gode energitiltak i kommunens energiportal

19. februar 2019

Finn din bolig på energiportalen: enkelt og gratis

Lysverkgården (2)_450x304

Familiens Hus ny konkurranse

15. februar 2019

Åpning av skuterløype

22. januar 2019

Turistløypa er åpen fra 23. januar.

Mindre endring av reguleringsplan for Møllnveien alt. 2

Offentlig ettersyn

22. januar 2019

Fauske kommune har hatt møte og fått tilsendt brev fra hjemmelshavere av gnr.104 bnr 17 hvor det bes om at bevaringsbestemmelsen for S3 i reguleringsplan for Møllnveien alt. 2 blir tatt ut.

Det er vurdert at bestemmelsen for bevaringsområdet innenfor S3 kan fjernes slik at arealet endres til vanlig boligområde.

Kunngjøring om igangsatt detaljregulering for Sjåheia

18. januar 2019

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt arbeid med endring av reguleringsplanen for Sjåheia med planid 1980001, herunder Sjåheia - endring med planid 1983001, Kanlyngveien med planid 2005002 og Greplyngveien med planid 2007007. I tillegg er del av lysløypa inkludert i utvidelse av reguleringsplanen for Sjåheia.

Leivset detaljregulering - Varsel om oppstart av planarbeid

12. desember 2018

Iht. plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av igangsatt arbeid med reguleringsplan for eiendommene gnr. 84, bnr. 88, 69, 70, 112, 116, 124, 149, samt del av gnr. 129, bnr. 1 på Leivset i Fauske kommune.