Pårørendeskolen utklipp

Påmeldingsfrist for Pårørendeskolen, 13. september 2017

Kurs for pårørende til personer med demens

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Pårørendeskolen høsten 2017