Fauske kommune ny logo_120x40

Lærerstreiken fortsetter

Etter 12 timers mekling torsdag mellom KS og Utdanningsforbundet klarte ikke partene å komme til enighet om en ny avtale. Dette innebærer at streiken fortsetter og nye streikeuttak ventes.

Fauske kommune vil varsle berørte parter så fort som mulig hvis kommunens medlemmer i Utdanningsforbundet er en del av opptrappingen som varsles. Info gis direkte til berørte tredjeparter, og på kommunens hjemmeside.