Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Lag og foreninger/Lag og foreninger

Lag og foreninger i Fauske kommune

12. mars 2018

Fauske kommune har mange ulike kultur-/idretts-/ og interesseorganisasjoner. Her finner du en oversikt over disse organisasjonene, samt hvilke ordninger Fauske kommune har for tilrettelegging for disse organisasjonene.

Vi har utarbeidet et [foreningsregister] (Oppdatert 04.06.2018).  Har du spørsmål eller oppdateringer, ta kontakt med enhetsleder kultur på telefon 75 60 40 55.


Tilskuddsordninger til lag og foreninger
Fauske kommune har årlig en pott avsatt til kulturstøtte til lag og foreninger som driver kulturarbeid.

De ulike søknadsskjemaene for de ulike tilskuddsordningene får du ved å kontakte kulturkontoret og Fauske kommunes hjemmeside.

Nedenfor finner du ulike organisasjoners hjemmesider i Fauske. Ta kontakt hvis din organisasjon har lyst å ha en link på denne siden. Kulturkontoret er rett sted å kontakte.