Hjem/Tjenester/Eiendom, plan og samfunnsutvikling/Landbruk
geiter sjønstå
Landbruk

Landbruk og skogbruk i Fauske kommune

Landbruk er en fellesbetegnelse for jordbruk og skogbruk som begge er primærnæringer, og omfatter en rekke næringsgrener der foredling av jord til kulturplanter eller beite er grunnleggende for produksjonen.

Kontoret vårt finner du i administrasjonsbygget, Torggata 21, Fauske. Landbruksforvaltningen er ansvarlig for å administrere statlig landbrukspolitikk i kommunen. Dette innebærer i stor grad forvaltning av lover og tilskuddsordninger rettet mot jordbruk, skogbruk og utmarksforvaltning. Arbeidsfeltet omfatter blant annnet konsesjonssaker, delings- og omdispneringssaker, skogskjøtsel, drift og forvaltning av skog, vilt og elgforvaltning, ettersøk/avlivning av skadet vilt og lignende.

Kontakt oss

Hilde Holtan 75 60 40 62

hilde.holtan@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Hilde Holtan 75 60 40 62

hilde.holtan@fauske.kommune.no