Fauske kommune ny logo_120x40

Ledige bolig- og næringstomter i Fauske

Er du på jakt etter bolig- eller næringstomt i Fauske, eller lurer du bare på hvor det finnes ledige tomter/arealer. Nå kan du enkelt finne ut det meste du trenger å vite om dette på nett.

Gjennom et godt og nært samarbeid mellom Fauske kommune og FAUNA har nå oppdatert informasjon blitt tilgjengelig på nett over ledige bolig- og næringstomtearealer i kommunen. Ikke bare er offentlige arealer registrert her, også private tilbydere får nå anledning til å presentere sine ledige tomtearealer på nettsidene til Fauske kommune.

Du finner informasjonen på Fauske kommune sin hjemmeside under "Ledige tomter", og på nettsidene saltenkom.no.

Fauske kommune håper at tiltaket vil være et positivt virkemiddel til å få flere til å ønske å kjøpe boligtomt i kommunen med tanke på å flytte til og etablere seg i kommunen samt at det blir flere næringsdrivende som kan tenkes å etablere virksomhet i kommunen.