Robin Johnsen lensmann Fauske/ Indre Salten

- Kriminalitetsbildet er stabilt i Indre Salten

Lensmann Robin orienterte formannskapet

Lensmann Robin Johnsen orienterte formannskapet om status for kriminalitetsbildet i Indre Salten distrikt. Hans hovedbudskap er at bildet er "stabilt", men lite endringer for 2014 i forhold til 2013. Formannskapet har også behandlet andre saker. Blant annet ei sak som omhandler Valnesfjord skole og flerbrukshall.

Det har vært enstemmig vedtak på disse sakene: 1 (GODKJENNING AV MØTEBOK), 2 (REFERATSAKER I PERIODEN - SØKNAD OM STØTTE TIL UTBEDRING AV FAUSKVÆRINGEN, ØKONOMISK STØTTE TIL JULETILTAK, BREV TIL FAUSKE KOMMUNE FORMANNSKAP), 3 (DELTAKELSE I FASE II BYREGIONPROSJEKTET), 4 (SØKNAD OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET TIL HOVEDPROSJEKT PÅ SJØNSTÅ GÅRD), 6 (INDUSTRIVEIEN 7 FAUSKE AS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSTOMTTOMT PÅ SØBBESVA FRA FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR 103 BNR 11), og 7 (83/8 OG 11 - SØKNAD OM KJØP AV PARSELL FRA FAUSKE KOMMUNES EIENDOM - SØKER: MATS HOLSTAD OG ANETTE JAKOBSEN). Sak 5 (FINNEID EIENDOM ANS - SØKNAD OM KJØP AV TILLEGGSAREAL FRA FAUSKE KOMMUNES EIENDOM GNR 101 BNR 2.) er utsatt.

I sak 8 ble det gitt orientering fra prosjektleder Evald Solbakken. Det ble gitt mye ros for jobben som er gjort med prosjektet. Enstemmig vedtak.

Sak 9: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 4. KVARTAL 2014. Enstemmig vedtatt

Sak 10: STATUS/GJENNOMGANG AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I FORBINDELSE MED NY SKOLE VESTMYRA OG FINNEID SKOLE

Sak 11: SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL OG ANNEN ALKOHOLHOLDIG DRIKK MED INNTIL 4,76 VOLUMPROSENT ALKOHOL

 

Protokoll fra møtet

Tips en venn Skriv ut