Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt

Livsmestringskurs for ungdom 16+

Livsmestringskurs_400x499

Det holdes med jevne mellomrom livsmestringskurs for ungdom i Fauske Kommune. Kurslederne Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier) og Anita Mørk (helsesøster) håper både ungdom, og foreldre som er bekymret, tar kontakt.

Mange unge kjenner seg deprimerte eller triste i blant. Når tristheten varer over lang tid, og førerer at man trekker seg tilbake fra ting man vanligvis liker å gjøre, kan det være depresjon. Livsmestringskurset for ungdom er et kurs hvor målet er å forstå hva som skjer når man er deprimert, og lære seg metoder for å bryte negative mønstre.

- Det handler om å hjelpe ungdom til å hjelpe seg selv. For å bli god, må vi trene. Depressive symptomer kan få store negative konsekvenser for hvordan ungdommene mestrer skolen, skolearbeidet og ellers livet generelt. -  I starten dreier det seg om å identifisere og gjenkjenne intense følelser. Videre arbeides det med å forstå hva som skaper disse følelsene. For så til sist er målet å reduserer og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon, forteller Anita.

For de som ønsker å melde seg på eller har spørsmål, ta kontakt på telefon 482 68 302 (Anita Mørk) eller 947 81 215 (Åshild Uhre).

Kurset er støttet av Helsedirektoratet, og er en del av kommunens satsning på psykisk helse rettet mot ungdom. Kurset dekkes av kommunen og tilbys dermed gratis til deltakerne. Målgruppa er ungdom fra 16 til 20 år.