Snøskuter - dispensasjon motorferdsel

Løypene åpnet 7. januar 2017

Løypene til kjøring med snøskuter på vinterføre, "Tilførselsløypa" og "Turistløypa" , som ble vedtatt opprettet  i kommunestyret den 11.2.2016,  under sak 82/16, åpnet lørdag den 7. januar 2017.  Se forskrift og kartutsnitt her: