Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Logoped
Logoped Anita Ness Byberg_300x217

Logopedtjeneste, Fauske Kommune

27. mars 2017

Logoped Anita Ness Byberg er ansatt i Fauske kommune (40 %) og er lokalisert sammen med PPT. Tilbudet er et lavterskeltilbud og alle kan kontakte Anita for å drøfte enkeltbarn, anonymt eller med samtykke fra foresatte.

Når ta kontakt med logoped

Når bør du ta kontakt med logoped?

11. januar 2018

Norsk logopedlag har utarbeidet en «pekepinn» for når man bør kontakte logoped for vurdering:

Bilde av bokstaver

Hva gjør ikke en logoped?

29. september 2017

Hva er IKKE den kommunale logopedens oppgave?

- Å alene «kurere» barnets vansker.

Logopeden er ingen tryllekunstner, men et faglig og veiledende supplement til den ressursen foresatte, bhg./skole og andre involverte er for barna og deres utvikling. Samarbeid mellom logoped, foresatte og andre er alfa og omega for at barnet skal få den hjelp som er nødvendig og dra nytte av den. Uten oppfølging fra foresatte og evt. bhg./skole vil det ikke være aktuelt å gjennomføre trening med barnet.

Uttale_logoped

Uttaleutvikling

Oversikt over når de fleste norske barn tilegner seg ulike språklyder

11. januar 2018

Disse punktene må ikke sees på som normer, men som retningsgivende for når det bør være en viss oppmerksomhet overfor språklydene barnet ikke mestrer/anvender.

(Kilde: Preus, 1982)