Må regne med lang behandlingstid i byggesaker

På grunn av redusert bemanning ved avdeling Eiendom, plan og samfunnsutvikling, må publikum regne med noe lengre saksbehandlingstid i byggesaker fra 1. februar. Det kan bety at avdelingen ikke rekker å behandle nye saker innen fristen på tre uker. Veiledning i byggesaker vil kun være mulig mandager kl.10.00-14.00. Avtaler utover dette må gjøres direkte med den enkelte byggesaksbehandler. Informasjon om de ansatte ved avdelingen finnes på hjemmesiden under «Kontakt oss/Plan og utvikling:  https://www.fauske.kommune.no/kontakt.127088.no.html#Plan-og-utvikling

Tips en venn Skriv ut