Fosterhjem - Sissel Kyllingmark og Gunhild Westergaard

- Forbilledlig av Fauske

Mange vil vite mer om det å være fosterforeldre

- Vi vet ennå ikke om noen vil være med videre, men det er helt som forventet at folk tar med seg papirer hjem for å lese og diskutere sammen, sier Gunhild Westergaard som er leder for barneverntjenesten i Fauske kommune. Hun er i alle fall veldig glad for det gode oppmøtet under informasjonsmøtet mandag.

I alt 13 personer møtte for å få informasjon om hva det vil si å være fosterforeldre. Dette er meget bra oppmøte. Fosterhjemskonsulent Sissel Sjåfjell Kyllingmark fra Barne- ungdoms og familieetaten, Fosterhjemstjenesten Bodø mener Fauske kan stå som et forbilde med å nå ut med informasjon. Hun jobber med rekruttering, opplæring, utredning og oppfølging av fosterforeldre. Hun var tilstede for å fortelle hva som skjer når noen melder seg som fosterforeldre.

Spesielt var det fokus på å få fosterhjem til tre barn i Fauske kommune. For øvrig kan interesserte melde seg på såkalte PRIDE-kurs for å forberede seg, eventuelt gjøre seg kjent med det å være fosterforeldre.

Fra Fauske kommune var Trond Karlsen med for å snakke om oppfølging av fosterhjemmene. Fostermødrene Rina Nicolaisen og Wenche Knedal har begge hatt fosterbarn i flere år. De fortalte ærlig og engasjert om det å være fosterforeldre.

fosterforeldre møte_460x307[1].jpg

 

Les mer om hvordan man kan melde sin interesse for å være fosterforeldre:

Interesserte kan ta kontakt på telefon 75 60 42 00 eller barnevernet@fauske.kommune.no

De som ønsker å starte med PRIDE-kurs kan kontakte fosterhjemstjenesten i Bodø direkte.

Lokal info fra Bufetat: http://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Bodo/