Skuterproblematikk til Stortinget

Har fått inn vel 40 søknader om dispensasjon

Med skuterproblematikk til Stortinget

I går var ordfører, varaordfører og rådmann på Stortinget i håp om å få signaler på om den gamle ordningen rundt motorferdsel i utmark kan videreføres. Tidligst til høsten kan kommunen få svar.

Politikerne har over tid jobbet for at den gamle ordningen for kommunen fortsatt skal gjelde. Kommunen har lenge bedt om et møte for å få avklart veien videre. I går møtte ordfører Siv Anita Johnsen Brekke, varaordfører Ronny Borge og rådmann Even Ediassen, i Stortinget. Der møtte de Jan-Henrik Fredriksen, representant i Energi- og miljøkomiteen i tillegg til Fauskes "egen" Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen.

Svaret så langt er at det jobbes med problematikken med mål om å legge fram en stortingsmelding til høsten.

Nye regler

Alle som ønsker å kjøre snøskuter etter 1. mai 2014, må søke dispensasjon. Disse søknadene vil bli behandlet etter motorferdselloven og nasjonal forskrift.

Les også: http://www.fauske.kommune.no/nye-regler-om-motorisert-ferdsel-etter-1-mai-2014.5454195-108349.html

Behandles fortløpende.

Det er Plan- og utviklingsavdelingen i kommunen som tar seg av dispensasjonssøknadene. Lise Gunn Hansen har fått inn vel 40 søknader fram til nå. De første svarene blir sendt ut over helga. For øvrig vil søknader bli behandlet fortløpende og svar sendt ut.

Snøskuter - Gudrun Hagalinsdottir og Lise Gunn Hansen_460x307.jpg

BIldetekst: Saksbehandler Lise Gunn Hansen er allerede i gang med å behandle søknader. Her sammen med leder ved Plan- og utviklingsavdelingen Gudrun Hagalinsdottir. Foto: Gull H. Pedersen/ Fauske kommune

Ferdig til 1. mai?                                                        

Det er et mål å ha alle søknader behandlet innen 1. mai. Samtidig er det et ønske om at de som vet at de ikke kommer til å kjøre skuter etter 1. mai, avventer med å sende søknad til høsten.

Les også:

http://www.fauske.kommune.no/nye-regler-om-motorisert-ferdsel-etter-1-mai-2014.5454195-108349.html

Tips en venn Skriv ut