Trafikksikkerhetsutvalget

Midler til holdningsskapende arbeid i trafikken

Kommuner, lag, foreninger, skoler, FAU og enkeltpersoner er blant de som oppfordres til å søke om midlene for 2018 fra Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU). Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak. Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag. Den sendes til Firmapost-nord@vegvesen.no. Frist 10. mars 2018.

Skriv fra trafikksikkerhetsutvalget - Hvordan få støtte til holdningsskapende midler(71751).pdf - se teksten her:

Hvordan få støtte til holdningsskapende tiltak?

Dette skrivet inneholder informasjon om hvordan man kan få støtte til holdningsskapende tiltak for å bedre trafikksikkerheten. Mulighetene er mange, og skrivet er kun ment som forslag til videre inspirasjon.

Informasjon om ulike viktige tema som omhandler trafikksikkerhet som sikring av barn i bil, sykkelopplæring, refleks osv. finnes på www.tryggtrafikk.no/. Informasjonen kan benyttes til opplæring, og det finnes også mange forslag til undervisningsopplegg tilpasset ulike grupper. Utvalget oppfordrer til at tiltakene som gjennomføres tar sikte på å nå barn og ungdom, men også voksne/eldre er en essensiell del av holdningsskapende arbeid.

Det som er viktig i vår vurdering av søknader er i hvilken grad tiltaket spesifikt er tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. NFTU gir ikke ut midler til materiell eller utgifter til arrangementer med mindre det er et opplegg som søker å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Utvalget kompenserer heller ikke utgifter til lønn.

Forslag til gode tiltak:

-Sykkelopplæring (reglement, hjelmbruk, lysbruk, ringeklokke)

Sykkelverksted

Sykkeltur eller -løp for skole eller for familier i kommunen

Synlig syklist –aksjon

Konkurranse om beste sykkelskole i kommune

-Refleksopplæring:

Refleksjakt, - aksjon, -demonstrasjon, -uke eller natursti med refleks

Refleksdag - Hvordan synes godt i trafikken?

-Valgfag Trafikk

-Sikring av barn i bil

Temamøte (Helsestasjon, barnehager, idrettslag osv.)

-Trafikksikkerhetsseminar (Frivillige foreninger, idrettslag osv.)

-Aksjon Skolevei – trafikksikkerhet til/fra skole

-Trafikksikkerhetsdag i kommunens regi

-Besøke sykkelgård (Mosjøen, Brønnøysund, Bodø, Tjeldsund)

De aktører som oppfordres til å søke er kommuner, lag, foreninger, skoler, FAU, enkeltpersoner mm. Midlene kan ikke bruke til fysiske tiltak. Søknaden skal være en kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag. Den sendes til Firmapost-nord@vegvesen.no. Frist 10. mars 2018:

 

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes til;

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Statens vegvesen

Postboks 1403

8002 Bodø

Eller til Firmapost-nord@vegvesen.no

Søknadsfrist 10. mars 2018.

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til silje.fisktjonmo@vegvesen.no.