Rassikring Farvikdalen

Midlertidig stenging Farvikveien

I forbindelse med rassikring av Farvikdalen skal Norges vassdrags- og energivesen (NVE) i samarbeid med Fauske kommune skifte ut kulverten som krysser Farvikveien i Farvikdalen. Arbeidet er beregnet å ta ca. tre uker fra og med 28.05.2019

Tips en venn Skriv ut