Torggata 16 2_1067x800

Om oss

Tjenesten er organisert under hjemmebaserte tjenester med enhetsleder Lene Gulstad.

Vi yter bistand til personer med kognitive funksjonsnedsettelser i hele Fauske kommune. Brukerne kan ha bistandsbehov fra et par timer i uken til hele døgnet.

Bistand kan gis i form av veiledning og hjelp til huslige gjøremål, personlig hygiene, økonomi, handling, deltakelse i sosiale aktiviteter og oppfølging av den enkeltes fysiske og psykiske helse.

For å få bistand fra miljø og habiliteringstjenesten, må man søke om tjenester til tildelingskontoret i Fauske. (søknadsskjema) Tilbudet innvilges etter kartlegging av behov og enkeltvedtak.

Tips en venn Skriv ut