Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Miljørettet helsevern
Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap eid av 11 kommuner: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy. Vi utfører lovpålagte tjenester innenfor miljørettet helsevern på vegne av eierkommunene og i samarbeid med de respektive kommuneoverlegen

Hva er miljørettet helsevern? Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer. Arbeidet er hjemlet i kap 3, folkehelseloven og en rekke forskrifter. 

HMTS sin visjon er bedre folkehelse og miljø i Salten.

 

 

Kontakt oss

Ansvarlige for området "Helse"

Enhetsleder: Hilde Sørensen - hilde.sorensen@fauske.kommune.no        75 60 42 21/ 93 20 41 62

Konsulent: Therese Olsen - therese.olsen@fauske.kommune.no          75 60 42 36

Kontakt oss

Ansvarlige for området "Helse"

Enhetsleder: Hilde Sørensen - hilde.sorensen@fauske.kommune.no        75 60 42 21/ 93 20 41 62

Konsulent: Therese Olsen - therese.olsen@fauske.kommune.no          75 60 42 36