Arbeidet er hjemlet i:  lov om folkehelse (folkehelseloven) kap. 3

To viktige forskrifter er: 
forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager  
forskrift om miljørettet helsevern.

Kommuneoverlegen og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, http://www.hmts.no/Forsiden

Helse- og miljøtilsyn Salten,
Stormyrveien 25, 8008 Bodø,
Tlf 98 22 39 33   
E-post: kn@hmts.no